<งานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 2554>-งานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 2554-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-งานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 2554-
-

29 ธ.ค.53
เสียงอีสาน
นกน้อยอุไรพร

30 ธ.ค.53
พี สะเดิด

31 ธ.ค.53
ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

1 ม.ค.54
เรสโทรสเปค

2 ม.ค.54
วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์

3 ม.ค.54
ลาบานูน

4 ม.ค.54
น้องเบ๊นซ์+โปงลางสะออน

5 ม.ค.54
ระเบียบ วาทะศิลป์

6 ม.ค.54
เสก โลโซ

7 ม.ค.54
ไหมไทย ใจตะวัน

               จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) ในการจัดงานดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดให้มีการออกร้านของส่วนราชการ  เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานในรอบปี การแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงมหรสพและการละเล่นต่างๆ ตลอดงาน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ การจัดประกวด นางสาวอุบลราชธานี ปี 2554

[1] [2]-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511