<งานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555>-งานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-งานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555-
-

การจัดงานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2555

“รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม”

ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)

                                                                         ”””””””””””””””

               ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด   ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ มาเป็นประจำทุกปี  สำหรับปี2555  ได้กำหนดการจัดงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30  ธันวาคม 2554 –วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 รวม 10 วัน  10 คืน  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้จัดให้มีการออกร้านเพื่อจัดแสดงโดยมีกิจกรรมภายในที่สำคัญ ๆ มากมาย เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรมภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมบริจาคให้เหล่ากาชาด เพื่อจะได้เป็นทุนช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบสาธารณภัยต่าง ๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์

    • เพื่อช่วยกิจการสาธารณกุศลต่างๆ
    • เพื่อเป็นหารายได้สนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
    • เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้นำสินค้าของชุมชนมาจำหน่ายเป็นการส่งเสริมอาชีพประชาชนและเพิ่มรายได้
    • เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการประกอบอาชีพของประชาชน
    • เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของหน่วยงานภาคราชการ เอกชน และท้องถิ่น

การจำหน่ายสลากสมนาคุณ

การแสดงวงดนตรีในงานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2555

ประกวดผลิตภัณฑ์ของชุมชน “ หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ “

การประกวดนางงามอุบลราชธานี   การร้องเพลง และเดินแฟชั่นการกุศล

การจัดการแสดงบนเวทีกลาง

กิจกรรมที่เป็นมงคลของงานกาชาด

การออกร้าน/จัดนิทรรศการ

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ในงานกาชาดและปีใหม่อุบลฯ 2555

ผลการประกวดนางสาวอุบลราชธานี ในงานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2555

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการจราจรภายในงาน

            ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดแผนดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในช่วงงานเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะจะเน้นหนักในบริเวณพื้นที่การจัดงานประจำปีและงานปีใหม่ รอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)  และสนามทุ่งศรีเมือง

            การรักษาความสงบเรียบร้อย จะจัดตั้งจุดตรวจก่อนการจัดงาน และหลังการจัดงาน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตชด. เป็นสายตรวจเดินทาง รอบบริเวณงาน จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดสำคัญ เช่น ประตูเข้างาน  เวทีกลาง  เวทีการแสดงดนตรี  หน่วยเคลื่อนเร็ว และหน่วยสืบสวนนอกเครื่องแบบ

            การจราจร  จะจัดเจ้าหน้าที่จราจรมาอำนวยความสะดวกตลอดงาน  โดยเฉพาะช่วงเช้าจราจรแออัดก็ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  นอกจากนั้นจะประสานงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขึ้นป้ายแจ้งเส้นทางการเดินรถ เพื่อหลีกเลี่ยงการจรราจรติดขัดบริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า) และรอบทุ่งศรีเมือง  และหรือให้ใช้เส้นทางเดินโดยให้ใช้เส้นทางอื่นแทน  และจะได้จัดทำแผ่นปลิวแจ้งเส้นทางแจกจ่ายให้กับผู้สัญจร

สถานที่ติดต่อประสานงาน

การติดต่อประสานงานฝ่ายเลขานุการจัดงาน โทร. 0-4525-4827, 0-4525-5552

บัตรเข้า – ออก  บริเวณจัดงาน   ผู้ใหญ่  20  บาท    และเด็ก  10   บาท

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511