<ม.ราชธานี แถลงโต้ นศ.หลังถูกกล่าวหาหลอกลวง>-ม.ราชธานี แถลงโต้ นศ.หลังถูกกล่าวหาหลอกลวง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชธานี แถลงโต้ นศ.หลังถูกกล่าวหาหลอกลวง-
-

ม.ราชธานี แถลงข่าวโต้ หลังถูก นศ.ปี1ร้องกองปราบเอาผิดฐานหลอกลวงประชาชน กรณีเปิดรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย ราชธานี เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีที่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย จำนวน 34 คนไปแจ้งความต่อกองปราบ ให้ดำเนินคดีกับทางมหาวิทยาลัยในข้อหาหลอกลวงประชาชน ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ แล้วกลับได้เรียนในคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เป็นข่าวนั้น น.ส.เมธาวี ตันวัฒนพงษ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เผยว่า การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษาในใบรับสมัครทั้งแบบสมัครด้วยตนเอง และสมัครผ่านเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย ร่วมถึงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นั้นจะมีการชี้แจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนแล้ว ว่าทุกคนต้องเรียนในคณะศิลปศาสตร์ ในชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นการเรียนในวิชาพื้นฐานที่ทุกคณะต้องเรียนเหมือนกัน ก่อนที่จะคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าเรียนในคณะที่ตัวเองได้ลง ความประสงค์ไว้ในใบสมัคร ซึ่งหากผู้ใดที่เลือกคณะพยาบาลศาสตร์เป็นอันดับที่ 1 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้เข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ก็สามารถเลือกเรียนในคณะที่เลือกไว้ในอันดับที่ 2 ได้ โดยนำเงินส่วนต่างไปจ่ายเป็นค่าเทอมของคณะนั้นต่อไป

ซึ่งการที่ เรียกเก็บค่าเทอมของผู้ประสงค์จะเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์เทอมละ 67,500 บาท เป็นการเฉลี่ยค่าเทอมทั้งหมดจนจบการศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระของผู้ เรียนในแต่ละเทอม เพราะการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเทอมที่สูง ทางมหาวิทยาลัยจึงทำการคำนวณค่าเรียนทั้งหมด 540,000 บาท มาแบ่งจ่ายเป็นเทอมๆละเท่าๆกันดังกล่าว และหากนักศึกษาท่านใดไม่พอใจจะเรียนต่อในคณะอื่นและลาออกทางมหาวิทยาลัยก็จะ คืนเงินส่วนต่างให้เช่นกัน โดยทางมหาวิทยาลัยทำเช่นนี้มาหลายปีการศึกษาแล้ว และไม่เคยเกิดปัญหาขึ้น

คณบดี คณะศิลปะศาสตร์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้จัดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วหลายรุ่น เหตุที่มหาวิทยาลัยต้องจัดรูปแบบการคัดเลือกเช่นนี้ก็เพื่อคัดนักเรียนที่มี ความรู้ความสามารถจริงๆให้ได้เข้าเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ เพราะผู้ที่จบคณะนี้ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยคำนวณอัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษา แบบ FTES ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงต้องคัดเลือกผู้เรียนในลักษณะที่ชี้แจงข้างต้น เพื่อป้องกันการเสียโอกาส และเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ตัวเองว่าจะสามารถเรียนต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ได้มีการคัดนักศึกษาผู้ที่ไปเรียกร้องเลย เพราะยังเหลือการสอบเทอมที่ 2 ในช่วงวันที่ 1-7 มีค.53 นี้ ก่อนจะคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ และนักศึกษาที่ต้องการเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ก็ไม่ถึง 340 คน ตามที่เป็นข่าวด้วย ซึ่งเข้าใจว่านักศึกษาที่ไปเรียกร้องนั้นอาจจะไม่เข้าใจในระบบการจัดการ เรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย

ทั้งที่อาจารย์และรุ่นพี่ได้มีการ ชี้แจ้งให้ทราบอยู่ตลอดเวลา และเกรงจะไม่ได้ศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ตามที่ตนต้องการจึงไปประท้วงและ แจ้งความดังกล่าวขึ้น

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/region/66879

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511