<กิจกรรมแข่งขันแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย‏ กีฬาผู้สูงอายุ อุบลราชธานีเกมส์>-กิจกรรมแข่งขันแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย‏ กีฬาผู้สูงอายุ อุบลราชธานีเกมส์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กิจกรรมแข่งขันแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย‏ กีฬาผู้สูงอายุ อุบลราชธานีเกมส์-
-

               โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานีให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิคแม่ไม้มวยไทยระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘. น. – ๑๖.00 น. ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      

กำหนดการ

   การแข่งขันกีฬาแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย

ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๕  ประจำปี  ๒๕๕๔

“ อุบลราชธานีเกมส์”

วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

********************************

เวลา        ๐๘.๐๐ น.             ลงทะเบียน  คณะกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน

เวลา        ๐๙.๐๐ น.              ชมสไลด์จังหวัดอุบลราชธานี

                                                การแสดง..รำเพลิน

เวลา        ๐๙.๒๐ น.            พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย

-                   กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์มนัส  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการ รพ.สรรพสิทธิฯประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย

-                   กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย นายสุรพล  สายพันธ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา        ๑๐.๐๐ น.              ประธาน จับสลากจัดลำดับการแข่งขันกีฬาฯ  (๑๖ ทีม)

การแข่งขันกีฬาฯ   (รอบคัดเลือก)

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

การแสดง..รำตังหวาย

ประกาศผลการแข่งขันกีฬาฯ (ทีมที่ผ่านเข้ารอบ  ๑๐  ทีม)

เวลา        ๑๑.๐๐ น.             ประธานคณะอนุกรรมการฯ จับสลากจัดลำดับการแข่งขันกีฬาฯ (๑๐ ทีม)

การแข่งขันกีฬาฯ   (รอบชิงชนะเลิศ) 

กรรมการผู้ตัดสิน  วิพากษ์เมื่อจบการแสดงของแต่ละทีม

รับประทานอาหารกลางวัน

การแสดง..สไลด์และสรรพสิทธิ์แดนซ์

ประกาศผลการแข่งขันกีฬาฯ  :

ทีมชนะเลิศ    รองชนะเลิศ อันดับ ๑    และรองชนะเลิศ อันดับ ๒

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511