<ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555>-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-
-

               ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบสอบคัดเลือกทั่วไป

ภาคปกติ

  • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  • รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ภาค กศ.บป.

  • จำหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  • รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

               สอบถามรายละเอียดและซื้อระเบียบการ (ชุดละ ๕๐ บาท) ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511