<ร.ร.กีฬา จ.อุบล รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 – ม.4 ปีการศึกษา 2555>-ร.ร.กีฬา จ.อุบล รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 – ม.4 ปีการศึกษา 2555-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ร.ร.กีฬา จ.อุบล รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 – ม.4 ปีการศึกษา 2555-
-

               นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4 โดยการสอบคัดเลือกซึ่งจะได้เรียนวิชาสามัญ และกีฬาตามความถนัด

               สำหรับในปีการศึกษา 2555 เปิดสอนใน 5 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กรีฑา เซปักตะกร้อ ฟุตบอล มวยปล้ำ มวยสากลสมัครเล่น เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4531-5846-7 หรือที่เว็บไซต์ www.ubss.ac.th

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511