<ม.อุบลฯ รับ นศ.สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)>-ม.อุบลฯ รับ นศ.สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.อุบลฯ รับ นศ.สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-
-

               สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จำนวน 50 คน( GPAX 10 % GAT 40 % PAT1 50 %)

  • รับสมัคร 25 มีนาคม 2555 - 17 เมษายน 2555
  • ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์/ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19 มี.ค.- 18 เม.ย. 55
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เม.ย. 55 (ทางเวปไซต์ www.entry.ubu.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารบริหาร (หลังเก่า)
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 เม.ย. 55 ณ คณะที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วันที่ 26 เม.ย.55 (ทางเวปไซต์ www.entry.ubu.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารบริหาร (หลังเก่า) 
  • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 26 เม.ย.55 - 3 พ.ค. 55
  • ติดต่อจองหอพักนักศึกษาด้วยตนเองที่ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 22 พ.ค. 55 (ตามกำหนดการของงานทะเบียนนักศึกษา โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่หน้าเวปไซต์ www.reg.ubu.ac.th)
  • กิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ( โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่หน้าเวปไซต์ www.reg.ubu.ac.th)

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511