<จ.อุบลฯ จัดพิธีขอขมา มอบผ้าไตร แก่นาคธรรมทายาท 1,260 คน>-จ.อุบลฯ จัดพิธีขอขมา มอบผ้าไตร แก่นาคธรรมทายาท 1,260 คน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จ.อุบลฯ จัดพิธีขอขมา มอบผ้าไตร แก่นาคธรรมทายาท 1,260 คน-
-

กำหนดการพิธีขอขมา มอบผ้าไตร แก่นาคธรรมทายาท  ๑,๒๖๐ คน

ตามโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

สร้างนครแห่งธรรม อุบลราชธานี ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

วันจันทร์ที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

……………………………..

เวลา  ๑๖.๓๐  น. -นาคธรรมทายาทจากศูนย์อบรมต่างๆพร้อมกันที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
เวลา  ๑๗.๐๐  น. -รถขบวนนาคธรรมทายาทเริ่มเคลื่อนไปตามเส้นทางถนนแจ้งสนิท ผ่านหอนาฬิกา เลี้ยวขวาไปสี่แยกวิมานทอง
เลี้ยวขวาตรงไปตามถนนชยางกูร ถนนอุปราช ถึงสี่แยกอุบลพลาซ่า  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพโลรังฤทธิ์ 
เลี้ยวขวาเข้าทุ่งศรีเมือง นาคธรรมทายาท ลงตั้งแถว หน้าศาลาจตุรมุข
เวลา ๑๗.๓๐ น -ผู้ปกครองลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน  แล้วเข้านั่งตามหมายเลขที่กำหนดให้บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งศรีเมือง
-แขกรับเชิญลงทะเบียน รับโบว์ที่จุดลงทะเบียน VIP 
เวลา ๑๗.๔๕  น. -พระสงฆ์ ๑๐ รูป นั่งประจำอาสน์สงฆ์
-แขกรับเชิญเข้านั่งประจำจุดมอบผ้าไตร
-นางรจนา  กัลป์ตินันท์    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ
-ประธานในพิธี นายสุรพล สายพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจุดธูปเทียน    บูชาพระรัตนตรัย
-ประธานในพิธีขึ้นแท่นรับฟังคำกล่าวรายงาน
-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลฯ กล่าวรายงาน
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๘.๐๙  น. -พิธีมอบผ้าไตรคุณธรรมแก่ผู้ปกครองนาคธรรมทายาท
-นาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าพื้นที่นั่งตามหมายเลขที่กำหนดให้
-พิธีขอขมา
-ผู้ปกครองมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท
เวลา ๑๘.๑๙  น. -พระเดชพระคุณพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีให้โอวาทแก่นาค
-ถวายปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์
เวลา ๑๘.๔๕ น. -พระมหาเสถียร  สุวรรณฐิโต ป.ธ.๙ ประธานศูนย์อบรมฯ นำอธิษฐานจิต 
เวลา ๑๙.๐๙   น. -จุดโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา  สร้างนครธรรมอุบลราชธานี ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี   ๐๙   น. วรรณฐิโต มโมทนียแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

หมายเหตุ  

-การแต่งกาย    แต่งชุดขาวหรือเสื้อขาว           

-กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511