Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
จ.อุบลฯ จัดพิธีขอขมา มอบผ้าไตร แก่นาคธรรมทายาท 1,260 คน

กำหนดการพิธีขอขมา มอบผ้าไตร แก่นาคธรรมทายาท  ๑,๒๖๐ คน

ตามโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

สร้างนครแห่งธรรม อุบลราชธานี ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

วันจันทร์ที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

……………………………..

เวลา  ๑๖.๓๐  น. -นาคธรรมทายาทจากศูนย์อบรมต่างๆพร้อมกันที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
เวลา  ๑๗.๐๐  น. -รถขบวนนาคธรรมทายาทเริ่มเคลื่อนไปตามเส้นทางถนนแจ้งสนิท ผ่านหอนาฬิกา เลี้ยวขวาไปสี่แยกวิมานทอง
เลี้ยวขวาตรงไปตามถนนชยางกูร ถนนอุปราช ถึงสี่แยกอุบลพลาซ่า  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพโลรังฤทธิ์ 
เลี้ยวขวาเข้าทุ่งศรีเมือง นาคธรรมทายาท ลงตั้งแถว หน้าศาลาจตุรมุข
เวลา ๑๗.๓๐ น -ผู้ปกครองลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน  แล้วเข้านั่งตามหมายเลขที่กำหนดให้บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งศรีเมือง
-แขกรับเชิญลงทะเบียน รับโบว์ที่จุดลงทะเบียน VIP 
เวลา ๑๗.๔๕  น. -พระสงฆ์ ๑๐ รูป นั่งประจำอาสน์สงฆ์
-แขกรับเชิญเข้านั่งประจำจุดมอบผ้าไตร
-นางรจนา  กัลป์ตินันท์    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ
-ประธานในพิธี นายสุรพล สายพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจุดธูปเทียน    บูชาพระรัตนตรัย
-ประธานในพิธีขึ้นแท่นรับฟังคำกล่าวรายงาน
-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลฯ กล่าวรายงาน
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๘.๐๙  น. -พิธีมอบผ้าไตรคุณธรรมแก่ผู้ปกครองนาคธรรมทายาท
-นาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าพื้นที่นั่งตามหมายเลขที่กำหนดให้
-พิธีขอขมา
-ผู้ปกครองมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท
เวลา ๑๘.๑๙  น. -พระเดชพระคุณพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีให้โอวาทแก่นาค
-ถวายปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์
เวลา ๑๘.๔๕ น. -พระมหาเสถียร  สุวรรณฐิโต ป.ธ.๙ ประธานศูนย์อบรมฯ นำอธิษฐานจิต 
เวลา ๑๙.๐๙   น. -จุดโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา  สร้างนครธรรมอุบลราชธานี ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี   ๐๙   น. วรรณฐิโต มโมทนียแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

หมายเหตุ  

-การแต่งกาย    แต่งชุดขาวหรือเสื้อขาว           

-กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700