<วัดไชยมงคล จัด โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ปี 2555>-วัดไชยมงคล จัด โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ปี 2555-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วัดไชยมงคล จัด โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ปี 2555-
-

               วัดไชยมงคล เชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาทวัดไชยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากขาดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่ตามมา เช่น ปัญหาพฤติกรรมทางกเพศ และ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

               ทั้งนี้ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาทวัดไชยมงคล ประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2555 โดยมีผู้ขอเข้าร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 200 คน และ ผู้ขอเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน 19 คน โดยผู้ที่ได้รับการบรรพชาและอปสมบทตามโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีพิธีบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ในวันที่ 1 เมษายน 2555

               จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมอนุโมทนาบุญ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาทวัดไชยมงคล ในครั้งนี้ หรือ ต้องการร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบวช และ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล โทรศัพท์ 081-8782460


กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข. 2 รายงาน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511