<เชิญร่วมงาน 65 ปี ขาว-ชมพู (โรงเรียนเมืองอุบล) ทอดผ้าป่า "กองทุนเพื่อน้อง">-เชิญร่วมงาน 65 ปี ขาว-ชมพู (โรงเรียนเมืองอุบล) ทอดผ้าป่า "กองทุนเพื่อน้อง"-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญร่วมงาน 65 ปี ขาว-ชมพู (โรงเรียนเมืองอุบล) ทอดผ้าป่า "กองทุนเพื่อน้อง"-
-

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

“๖๕ ปี ขาว–ชมพู สมทบทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

(กองทุนเพื่อน้อง)”

ทอดถวาย ณ โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)

 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

.......................................

กำหนดการ

วันศุกร์ที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๕

เวลา ๑๓.๓๐ น.  ตั้งองค์ผ้าป่า  ณ โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)

เวลา ๑๘.๐๐ น.    ร่วมงานฉลองโรงเรียนครบรอบ “๖๕ ปี คืนสู่เหย้า ขาว–ชมพู ทอดผ้าป่า สมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (กองทุนเพื่อน้อง)”        

วันเสาร์ที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๕

        เวลา ๑๐.๐๐ น.         ประกอบพิธีถวายผ้าป่า  ณ โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)

                              มอบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)

                              พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

        เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

                           เสร็จพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร

..................................

 

หมายเหตุ

    - งานวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕  มีบัตรจำหน่ายที่หน้างาน  ราคาบัตรละ  ๒๐๐  บาท

    - สามารถบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  

       ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี  ๓๑๓-๑-๑๕๘๗๙-๔    

    - ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.muangubonschool.ac.th


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511