<ตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน กว่า 1,000 อัตรา>-ตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน กว่า 1,000 อัตรา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน กว่า 1,000 อัตรา-
-

                   จังหวัดอุบลฯ เตรียมตำแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรองรับผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน กว่า 1,000 อัตรา

                   นายสุรพล สายพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ว่างงานเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่งลดจำนวนพนักงานหรือปิดกิจการลง ทำให้เกิดการเลิกจ้าง โดยได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง โดยจัดทำข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้คนหางานเห็นอย่างชัดเจน บริเวณด้านหน้าสำนักงานจัดหางานฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกเลิกจ้างได้มีงานทำทันท่วงที สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

                   นางรัชนี รัตนธิโป จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประจำ เพื่อจัดทำตำแหน่งงานว่างรองรับคนหางาน นอกจากนั้นแล้วยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับสมัครงานในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 –15.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ขณะนี้มีนายจ้างแจ้งความต้องการจ้างงานมากกว่า 30 ราย ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา อาทิ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี พนักงานขาย แคชเชียร์ พนักงานบัญชี พนักงานจัดส่งสินค้า พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม  เป็นต้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 779/11-12 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4528-4445-7 หรือสามารถดูข้อมูลตำแหน่งงานว่างได้ที่ website : www.doe.go.th/ubon

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511