<การ์ตูน“ท่อง โลกอาเซียน” เผยแพร่ความรู้เบื้องต้น แก่เยาวชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน>-การ์ตูน“ท่อง โลกอาเซียน” เผยแพร่ความรู้เบื้องต้น แก่เยาวชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-การ์ตูน“ท่อง โลกอาเซียน” เผยแพร่ความรู้เบื้องต้น แก่เยาวชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน-
-

               การ์ตูน“ท่อง โลกอาเซียน”จัดทำโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้น แก่เยาวชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้นำเสนอผ่านตัวละครที่ เป็นมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อ“บลู”กับเพื่อนๆ ของเขาอีก 10 คน ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก อาเซียนทั้งสิบประเทศ

               กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับงานอาเซียนของประเทศไทย เห็นว่ากฏบัตรอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ของประชาคมอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญแก่ภาคประชาสังคมในกระบวนการกำหนดนโยบาย ดังนั้น การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นของประชาชนจึงมี ความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของ ภูมิภาค และยังเป็นพลังสำคัญต่ออนาคตของอาเซียน

               ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธาน อาเซียน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม s2551เป็นต้นมา รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนัก ในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน และเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบายและทิศทางของประเทศ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย โครงการยุวทูตความดีกับ อาเซียน การแข่งขันเรียงความภาษาไทยเกี่ยวกับอาเซียน การแข่งขันทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ อาเซียน

               หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การ์ตูนท่องโลกอาเซียนนอกจากจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสที่จะ สร้างความคุ้นเคยกับอาเซียน ยังจะสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่มีจิตใจรักการ์ตูนทุกคนอีกด้วย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511