<หน่วยบริการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว อ. สิรินธร แจ้งย้ายที่ทำการ>-หน่วยบริการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว อ. สิรินธร แจ้งย้ายที่ทำการ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-หน่วยบริการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว อ. สิรินธร แจ้งย้ายที่ทำการ-
-

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจาก นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอสิรินธร ว่า ด้วยอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดปรับปรุงงานบริการประชาชน เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว ณ ด่านช่องเม็ก เนื่องจากสำนักงานด่านศุลกากร ช่องเม็ก มีกำหนดจะเปิดที่ทำการอาคาร ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550

               ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว เดินทางไปด่านช่องเม็ก-วังเต่า หรือปากเซ แขวงจำปาสัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความสะดวก และความประทับใจในบริการ อำเภอสิรินธร จึงได้เคลื่อนย้ายหน่วยบริการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว จากด่านช่องเม็ก ไปดำเนินการชั่วคราว ณ หน้าห้องประชุมอำเภอ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดเปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป.

ข่าวจาก...ส.ปชส.อบ.17-08-2550
ข้อมูลจาก :: สุรศักดิ์ สร้อยเพชร ส.ปชส.อุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511