<ม.ราชภัฎอุบลฯ นำนักศึกษาออกค่ายพัฒนาชุมชนที่บ้านดงนา>-ม.ราชภัฎอุบลฯ นำนักศึกษาออกค่ายพัฒนาชุมชนที่บ้านดงนา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฎอุบลฯ นำนักศึกษาออกค่ายพัฒนาชุมชนที่บ้านดงนา-
-

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนที่บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่

               นางปรียาละอองนวลหัวหน้าสำนักงานคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวว่าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษา ออกบริการชุมชนและช่วยเหลือสังคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

               ดังนั้น ในระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556 จะได้นำนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 110 คนจัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ที่บ้านดงนาตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีโดยจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียน หมู่บ้าน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้นักศึกษารู้จักการสร้างเสริมประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชนบทที่มีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่

 

กรกช ภูมี/สวท.อุบลฯ
สปข.2รายงาน 28 ธ.ค.55

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511