<เชิญชวนรับบริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ อบจ. อุบลฯ>-เชิญชวนรับบริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ อบจ. อุบลฯ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญชวนรับบริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ อบจ. อุบลฯ-
-

               เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 นายทรงพล สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยว่า ด้วยเมื่อเดือนเมษายน 2549 ที่ผ่านมา กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปใน จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง อย่างไรก็ดีจากสถิติพบว่า ยังมีประชาชนไปขอรับบริการทำหนังสือเดินทางไม่มากนัก เมื่อเทียบกับสำนักงานหนังสือเดินทางในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนยังไม่ทราบเกี่ยวกับการเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี

               ซึ่งนายสมใจ ทองบ่อ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี ได้ชี้แจงว่า จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนวันละประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปจากจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเทียบกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น มีผู้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง จำนวนวันละ 300 คน ซึ่งนอกจากมีประชาชนทั่วไปมาใช้บริการแล้ว ยังมีผู้ใช้แรงงานจากจังหวัดอุดรธานี มาใช้บริการอีกด้วย

               อย่างไรก็ตามสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงการให้บริการและสถานที่ตั้งผ่านทางสื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปใน จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยไม่มีการพักเที่ยง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 – 4 5 2 4 – 2 3 0 1 – 4 ในวัน และเวลาราชการ.

ข้อมูลจาก :: สุรศักดิ์ สร้อยเพชร ส.ปชส.อุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511