<ซูมิโตโม รับเบอร์รับพนักงานหลายอัตรา รับสมัคร 29-3. กันยายน นี้>-ซูมิโตโม รับเบอร์รับพนักงานหลายอัตรา รับสมัคร 29-3. กันยายน นี้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ซูมิโตโม รับเบอร์รับพนักงานหลายอัตรา รับสมัคร 29-3. กันยายน นี้-
-

           นางรัชนี รัตนธิโป จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ประกอบธุรกิจผลิตยางรถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DUNLOP ต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนหลายอัตรา เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ บริษัทฯ จึงมีโครงการออกรับสมัครงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา
คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 18-27 ปี วุฒิ ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.
ส่วนสูง 155 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม
อัตราค่าจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
สวัสดิการ ค่าอาหาร หอพักฟรี เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดยูนิฟอร์ม และประกันสังคม

                 จัดหางานจังหวัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะมารับสมัครงานและสัมภาษณ์ด้วยตนเองในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2550 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวด้า แกรนด์ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ ผู้สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ยื่นใบสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2550 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 779/11-12 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ

                   ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในงานวันนัดพบแรงงานด้านธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ในวันที่ 20 กันยายน 2550 ห้องบัวหลวง โรงแรมปทุมรัตน์ จ.อุบลฯ หรือ กลุ่มส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี  โทร  0-4528-4445-7/ CK170950

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511