<ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557>-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-
-

               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในสังกัดคณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

รอบคัดเลือกโควตา

รับสมัคร                    ๑๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สอบคัดเลือก               ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายงานตัว                ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รอบคัดเลือกทั่วไป

ภาคปกติ

จำหน่ายใบสมัคร          ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต     ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สมัครด้วยตนเอง          ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สอบคัดเลือก               ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

รายงานตัว                ๘ เมษายน ๒๕๕๗

ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

จำหน่ายใบสมัคร          ๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต     ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

สมัครด้วยตนเอง          ๑ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบคัดเลือก               ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รายงานตัว                ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

               สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐, ๒๐๙๓, ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒ความคิดเห็นที่ 1

รับ ตรง วันที่เท่าไรค่ะ

โดย : รัชดาพร ดอกพอง   email : Rachadaporn603@gmail.om เมื่อ วันพฤหัส ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 18:34:44 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

เเล้วถ้าเรียนการศึกษานอกระบบจะเรียนต่อได้ไหมค่ะ!

โดย : Bunyaporn Geawmod   email : bunyaporn.atmy@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 17:04:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ปวส รับไหมครับ

โดย : อนุชา   email : aod.nk_boonsung@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 13:45:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

จำหน่ายใบสมัครที่ไหนคะ

โดย : กิ๊ฟ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:30:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ถ้าอยู่ในสถานะ นักศึกษา ม อื่น นี่สอบได้มั้ยคะ??

โดย : อยากเรียนไกล้บ้าน เมื่อ วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23:00:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

แล้วทำไมมันไม่มีใบชำระเงิน ให้ปลิ้นล่ะคะ. แล้วเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมีอะไรบ้าง.แล้วจะให้ส่งทางไปรษณ์หรอคะ. จะชำระเงินได้ที่ไหน

โดย : อ่านะ   email : karorofar@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:47:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

ถ้าผมอยากเรียนแล้วแต่ว่ามีทุนน้อยน่ะครับพอจะเรียนได้ไหม แล้วรับ ปวช ไหมครับ

โดย : ดุสิต ทวีชาติ   email : dusit33170@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:39:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ปริญญาตรี ค่าเทอมแพงมั้ยคะ

โดย : สมฤดี เมื่อ วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:42:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

การรับนักศึกษาปี ๕๗ นี้ ภาคปกติเราสามารถสมัครด้วยตนเองก่อน ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มั๊ยครับ

โดย : สลัก บุญลักษณ์   email : Kamtheph_honhuay@hotmail.co.th เมื่อ วันพฤหัส ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:00:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

คณะครุศาสตร์ รับเกรดเท่าไรครับ


โดย : อภิวัฒน์ ผลสุข   email : xx7894@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:11:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต สมัครยังไงค่ะ หาที่สมัครไม่เจอค่ะ

โดย : เอมอร ยานิพันธ์   email : abcde123456789@thaimail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:52:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

คนที่สมัครไปแล้วผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถเปลี่ยนสาขา คณะได้หรือไม่ แล้วการเปลี่ยนเสียค่าใช้จ่ายไหมค่ะ

โดย : เยาวลักษณ์ โชคนัติ   email : aumaimlovepol441@thaimail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:47:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

รอบโควตา ประกาศผลสอบ วันไหนครับ

โดย : รณชัย ทาระ   email : pong_605@thaimail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:11:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

อยากทราบสาขาวิชาที่เปิดสอน ในภาค กศ.บป.ราชภัฏอุบลฯ ปี 2557 ว่าเปิดสาขาวิชาใดบ้าง

โดย : พิกุลแก้ว รวยทรัพย์   email : pikulkaew7@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 14:38:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

แล้วปริญญาตรีค่าเทอมและค่าหน่วยกิตแพงมั้ยค่ะ

โดย : สุจิตรา ขายม   email : skhayom@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 14:58:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

อยากทราบว่าในใบสมัครไม่มีชื่อโรงเรียนสามารถสมัครได้ไหมค่ะ

โดย : phikun   email : phikun5@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10:36:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

อยากทราบว่า จ่ายเงินค่าสมัครต้องจ่ายที่ไหนหรอค่ะ เพราะหนูไปธนาคารแล้วทางธนาคารบอกว่าไม่แน่ใจ หนูเลยจะไปจ่ายด้วยตัวเองได้ไหนค่ะ แล้วต้องไปจ่ายที่ไหนหรอค่ะ

โดย : panaporn   email : aiw_eiei_38@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 12:23:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

ถ้าจบ ปวส. บัญชี สามารถเปลี่ยนสาขาได้ไหมค่ะ แล้วต้องเรียนกี่ปี ถ้าเรียนวันเสาร์-อาทิตย์

โดย : ying   email : ying6693@msn.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 18:44:01 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

โควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลสอบวันไหนครับ?

โดย : kawpisit   email : kaw_pisit@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2557 เวลา 13:02:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

ถ้าเป็นนักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ อยู่แล้วสามารถสมัดเรียนใหม่ได้ไหมคับ

โดย : ธีระศักดิ์   email : tirasak009@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 07:35:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

เราจะรู้ได้ไงว่าเรียนเสาร์-อาทิตย์ เปิดสาขาอะไรบ้างคะ

โดย : ลำใย   email : lamyai2536@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16:28:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

สาขา ครุศาสตร์ เสาร์ -อาทิตย์ เปิดสอนไหม

โดย : วรรณชัย เมื่อ วันพฤหัส ที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 18:09:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

เรียนการศึกนอกระบบตามอธัยาศัยจะเรียนได้ไหมคีบเรียนแพทย์แผนไทยประยุดต์

โดย : นายเกรียง พละศักดิ์   email : kiotr-234@mail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 21:31:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

วุฒิปวส.รับเทียบไหมค่ะ


โดย : ปาริขาติ   email : paricaht533@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 10:13:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

เป็นนักศึกษาม.ราชภัฏอุบลฯอยู่แล้วสามารถสมัดเรียนใหม่ได้ไหมคับ


โดย : ment   email : tirasak454@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 16:08:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

ภาค กศบป.เปิดสาขาอังกฤษธุรกิจหรือเปล่าค่ะ หรือเปิดสาขาอะไรบ้างค่ะ

โดย : paw   email : pawarm@windowslive.com เมื่อ วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 14:14:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

ปฐมวัย เปิดสอนเสาร์อาทิตย์ไหมคะ รับสมัครวันำไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ อยากทราบมาก

โดย : jajar   email : Chayanuchchataken@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 11:24:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันไหนค่ะ หรืว่าสมัครแล้วได้สอบหมดทุกคนเลลย

โดย : สุวนันท์   email : namtan-aloha@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 14:35:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

สาขาปฐมวัย เปิดสอนไมค่ะ ภาคเสาร์-อาทิตย์ค่ะ รับสมัครวันไหน ค่าเทอร์เท่าไรอยากทราบจริง ๆค่ะ

โดย : สุพัตรา   email : nid32_sup@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 14:53:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

เมื่อไรจะประกาศผลประเภทโค้วตาคับ?

โดย : kaw   email : kaw_ssk@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 09:35:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

ผลสอบรอบโควตาออกวันไหนค่ะ

โดย : เยาวภา เสนาพรหม   email : tal1319@Hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 10:49:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

ทำไรเข้าสมัครในเน็ตอ่ะครับบโดย : นีนรี   email : ouoiwqwe005@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 21:00:37 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

ถ้าผม จบปริญญาตรีเเล้วเมื่อปีที่ผ่านมาเเล้วผมอยากสมัครเรียนอีกจะได้ไหมคับ

โดย : จักษิตากร   email : bombom3381@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 23:09:21 น.