<ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557>-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-
-

               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในสังกัดคณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

รอบคัดเลือกโควตา

รับสมัคร                    ๑๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สอบคัดเลือก               ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายงานตัว                ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รอบคัดเลือกทั่วไป

ภาคปกติ

จำหน่ายใบสมัคร          ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต     ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สมัครด้วยตนเอง          ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สอบคัดเลือก               ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

รายงานตัว                ๘ เมษายน ๒๕๕๗

ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

จำหน่ายใบสมัคร          ๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต     ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

สมัครด้วยตนเอง          ๑ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบคัดเลือก               ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รายงานตัว                ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

               สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐, ๒๐๙๓, ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511