<ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557>-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-
-

               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในสังกัดคณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

รอบคัดเลือกโควตา

รับสมัคร                    ๑๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สอบคัดเลือก               ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายงานตัว                ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รอบคัดเลือกทั่วไป

ภาคปกติ

จำหน่ายใบสมัคร          ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต     ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สมัครด้วยตนเอง          ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สอบคัดเลือก               ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

รายงานตัว                ๘ เมษายน ๒๕๕๗

ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

จำหน่ายใบสมัคร          ๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต     ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

สมัครด้วยตนเอง          ๑ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบคัดเลือก               ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รายงานตัว                ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

               สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐, ๒๐๙๓, ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒ความคิดเห็นที่ 1

รับ ตรง วันที่เท่าไรค่ะ

โดย : รัชดาพร ดอกพอง   email : Rachadaporn603@gmail.om เมื่อ วันพฤหัส ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 18:34:44 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

เเล้วถ้าเรียนการศึกษานอกระบบจะเรียนต่อได้ไหมค่ะ!

โดย : Bunyaporn Geawmod   email : bunyaporn.atmy@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 17:04:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ปวส รับไหมครับ

โดย : อนุชา   email : aod.nk_boonsung@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 13:45:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

จำหน่ายใบสมัครที่ไหนคะ

โดย : กิ๊ฟ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:30:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ถ้าอยู่ในสถานะ นักศึกษา ม อื่น นี่สอบได้มั้ยคะ??

โดย : อยากเรียนไกล้บ้าน เมื่อ วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23:00:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

แล้วทำไมมันไม่มีใบชำระเงิน ให้ปลิ้นล่ะคะ. แล้วเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมีอะไรบ้าง.แล้วจะให้ส่งทางไปรษณ์หรอคะ. จะชำระเงินได้ที่ไหน

โดย : อ่านะ   email : karorofar@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:47:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

ถ้าผมอยากเรียนแล้วแต่ว่ามีทุนน้อยน่ะครับพอจะเรียนได้ไหม แล้วรับ ปวช ไหมครับ

โดย : ดุสิต ทวีชาติ   email : dusit33170@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:39:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ปริญญาตรี ค่าเทอมแพงมั้ยคะ

โดย : สมฤดี เมื่อ วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:42:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

การรับนักศึกษาปี ๕๗ นี้ ภาคปกติเราสามารถสมัครด้วยตนเองก่อน ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มั๊ยครับ

โดย : สลัก บุญลักษณ์   email : Kamtheph_honhuay@hotmail.co.th เมื่อ วันพฤหัส ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:00:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

คณะครุศาสตร์ รับเกรดเท่าไรครับ


โดย : อภิวัฒน์ ผลสุข   email : xx7894@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:11:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต สมัครยังไงค่ะ หาที่สมัครไม่เจอค่ะ

โดย : เอมอร ยานิพันธ์   email : abcde123456789@thaimail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:52:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

คนที่สมัครไปแล้วผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถเปลี่ยนสาขา คณะได้หรือไม่ แล้วการเปลี่ยนเสียค่าใช้จ่ายไหมค่ะ

โดย : เยาวลักษณ์ โชคนัติ   email : aumaimlovepol441@thaimail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:47:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

รอบโควตา ประกาศผลสอบ วันไหนครับ

โดย : รณชัย ทาระ   email : pong_605@thaimail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:11:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

อยากทราบสาขาวิชาที่เปิดสอน ในภาค กศ.บป.ราชภัฏอุบลฯ ปี 2557 ว่าเปิดสาขาวิชาใดบ้าง

โดย : พิกุลแก้ว รวยทรัพย์   email : pikulkaew7@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 14:38:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

แล้วปริญญาตรีค่าเทอมและค่าหน่วยกิตแพงมั้ยค่ะ

โดย : สุจิตรา ขายม   email : skhayom@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 14:58:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

อยากทราบว่าในใบสมัครไม่มีชื่อโรงเรียนสามารถสมัครได้ไหมค่ะ

โดย : phikun   email : phikun5@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10:36:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

อยากทราบว่า จ่ายเงินค่าสมัครต้องจ่ายที่ไหนหรอค่ะ เพราะหนูไปธนาคารแล้วทางธนาคารบอกว่าไม่แน่ใจ หนูเลยจะไปจ่ายด้วยตัวเองได้ไหนค่ะ แล้วต้องไปจ่ายที่ไหนหรอค่ะ

โดย : panaporn   email : aiw_eiei_38@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 12:23:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

ถ้าจบ ปวส. บัญชี สามารถเปลี่ยนสาขาได้ไหมค่ะ แล้วต้องเรียนกี่ปี ถ้าเรียนวันเสาร์-อาทิตย์

โดย : ying   email : ying6693@msn.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 18:44:01 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

โควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลสอบวันไหนครับ?

โดย : kawpisit   email : kaw_pisit@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2557 เวลา 13:02:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

ถ้าเป็นนักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ อยู่แล้วสามารถสมัดเรียนใหม่ได้ไหมคับ

โดย : ธีระศักดิ์   email : tirasak009@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 07:35:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

เราจะรู้ได้ไงว่าเรียนเสาร์-อาทิตย์ เปิดสาขาอะไรบ้างคะ

โดย : ลำใย   email : lamyai2536@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16:28:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

สาขา ครุศาสตร์ เสาร์ -อาทิตย์ เปิดสอนไหม

โดย : วรรณชัย เมื่อ วันพฤหัส ที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 18:09:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

เรียนการศึกนอกระบบตามอธัยาศัยจะเรียนได้ไหมคีบเรียนแพทย์แผนไทยประยุดต์

โดย : นายเกรียง พละศักดิ์   email : kiotr-234@mail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 21:31:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

วุฒิปวส.รับเทียบไหมค่ะ


โดย : ปาริขาติ   email : paricaht533@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 10:13:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

เป็นนักศึกษาม.ราชภัฏอุบลฯอยู่แล้วสามารถสมัดเรียนใหม่ได้ไหมคับ


โดย : ment   email : tirasak454@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 16:08:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

ภาค กศบป.เปิดสาขาอังกฤษธุรกิจหรือเปล่าค่ะ หรือเปิดสาขาอะไรบ้างค่ะ

โดย : paw   email : pawarm@windowslive.com เมื่อ วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 14:14:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

ปฐมวัย เปิดสอนเสาร์อาทิตย์ไหมคะ รับสมัครวันำไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ อยากทราบมาก

โดย : jajar   email : Chayanuchchataken@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 11:24:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันไหนค่ะ หรืว่าสมัครแล้วได้สอบหมดทุกคนเลลย

โดย : สุวนันท์   email : namtan-aloha@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 14:35:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

สาขาปฐมวัย เปิดสอนไมค่ะ ภาคเสาร์-อาทิตย์ค่ะ รับสมัครวันไหน ค่าเทอร์เท่าไรอยากทราบจริง ๆค่ะ

โดย : สุพัตรา   email : nid32_sup@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 14:53:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

เมื่อไรจะประกาศผลประเภทโค้วตาคับ?

โดย : kaw   email : kaw_ssk@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 09:35:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

ผลสอบรอบโควตาออกวันไหนค่ะ

โดย : เยาวภา เสนาพรหม   email : tal1319@Hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 10:49:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

ทำไรเข้าสมัครในเน็ตอ่ะครับบโดย : นีนรี   email : ouoiwqwe005@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 21:00:37 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

ถ้าผม จบปริญญาตรีเเล้วเมื่อปีที่ผ่านมาเเล้วผมอยากสมัครเรียนอีกจะได้ไหมคับ

โดย : จักษิตากร   email : bombom3381@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 23:09:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 34

โอนเงินแล้ว
ส่งเอกสารการจ่ายเงินผ่าน e-mail ยังไงไม่เข้าใจ


โดย : Laddawan   email : praewandnite@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 11:13:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 35

สมัครเรียนแล้ว แต่ว่าพอจะไปจ่ายตังค์ที่ธนาคารเค้าบอกว่ามันจ่ายไม่ได้ต้อง ปริ้นใบอะไรไปให้ธนาคารอีกค่ะ เพราะหนูปริ้นออกมาก็มีแต่ใบสมัครสอบ แล้วหนูต้องทำยังไงอ่ะค่ะ

โดย : วิภาภรณ์   email : wipaporn317@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:30:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 36

หลักฐานในการสมัครมีอะไรบ้างค่ะและสมัครทางออนไลน์ชำระเงินได้ที่ไหนค่ะ

โดย : ประภาพร วิรุณพันธ์   email : downy_downy24072537@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 22:54:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 37

คือหนูสมัคร ค.บ ต้องสอบวันไหนค่ะ

โดย : อภัตรา   email : vantylove@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 18:18:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 38

เอกสารการสมัครสอบมีอะไรบ้างค่ะ ถ้าส่งเอกสารและสลิปโอนเงินไปแล้วจะรู้ได้ยังไงค่ะว่าได้รับเอกสารและสลิปโอนเงินแล้ว

โดย : ศิริพร   email : fernloverm.825@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09:40:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 39

ไม่เห็นมีเอกสารส่งกลับเลยคะ โทรตามแล้วนะคะ ทำไมยังไม่ได้ แต่เพื่อนที่ไม่โทตามเขากลับพากันได้หมดแล้ว กรุณาส่งเอกสารให้หน่อยนะคะ เพื่อความสบายใจคะ
นางสาวปวันนา ผาเหลา


โดย : ปวันนา ผาเหลา   email : nammok.2539@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 18:57:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 40

ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) มีคณะพยาบาลไหมค่ะ

โดย : กานต์รวี   email : kanrawee80@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 21:31:08 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 41

ถ้าส่งเอกสารและสลิปโอนเงินไปแล้วจะรู้ได้ยังไงค่ะว่าได้รับเอกสารและสลิปโอนเงินแล้ว

โดย : เพชรรัตน์ ศรีแก้ว   email : Srikaew539@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 21:40:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 42

จะเปฺิดรับสมัครรอบ2 เมื่อไหร่ค่ะ

โดย : ชนม์นิภา   email : chonnipa1994@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 16:00:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 43

เอกสารยังไม่ส่งกลับเลยค่ะ โทรไม่ติดค่ะ
นางสาวสุธิดา โพธิโชติ
1459900481709


โดย : สุธิดา   email : sutida33357@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 21:58:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 44

หนูอยากทราบว่าเลขที่นั่งสอบ อาคารที่สอบ วันเวลา ในการสอบกี่วันค่ะ

โดย : พราวแพรว   email : rkkrkk_20123@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 16:20:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 45

ผม อยากเรียนเสาร์ อาทิตย์ ครับ คือิยากรบกวนถามว่า
มีคณัไรบ้างครับ


โดย : เสรีมไชย. สุวัะศรี   email : Sermchai52@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 12:12:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 46

หนูต้องการเปลี่ยนสาขา จากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนมาเป็น สาขาชุมชนได้ไหมค่ะ

โดย : ณัฐฐิกา นราวงษ์   email : pang-lam1995@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 17:41:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 47

เสาร์อาทิตย์ มีคณะอะไรบ้างครับ

โดย : จต.เสริมไชย   email : chiaw52@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 11:39:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 48

จบ ปวส.โยธา อยากเรียน (วท.บ.) เทคโนโลยีการก่อสร้าง ภาค กศ.บป. กี่ปีจบคับ ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเท่าไรคับ (เรียนปี57)

โดย : วัลลภ มีนิลดี   email : wanlop_mie@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 16:21:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 49

ภาค กศ.บป. มีคณะอะไรบ้างค่ะ
ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการยื่นใบสมัคร
ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย : ศศิวิมล จิตกุศล   email : It.me_mindmint.zz@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 02:08:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 50

อยากทราบสาขาวิชาที่เปิดสอน ในภาค กศ.บป.ราชภัฏอุบลฯ ปี 2557 ว่าเปิดสาขาวิชาใดบ้าง

โดย : พิทักษ์ ศรีบุญเรือง   email : tuksriboon1984@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 10:59:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 51

อยากทราบว่าราชภัฎอุบลเปิดรับสมัครรอบ2เมื่อไหร่คะ

โดย : จุฬามณี นาคศิริ   email : julamani1234@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 15:46:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 52

อยากทราบว่าราชภัฏเปิดรับสมัครเทียบเท่ารอบสองไหมคะ ภาคปกติคะ สาขาการโรงแรมคะ

โดย : ลอองดาว   email : laongdao419@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 12:19:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 53

มีรอบสอง เก็บตกสำหรับคนที่สมัครภาคปกติไม่ทันไหมค่ะ

โดย : อ้อ   email : orry_mini@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 22:57:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 54

ใช่ ๆ ๆ มีสอบรอบ 2 มั้ยค่ะ ?

โดย : ปิ๊ก   email : pookpik15@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 11:04:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 55

อยากทาบว่าเรียนจบตรีสาขาอุตสาหกรรมจากราชภัฏแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วอยากจะมาเรียนเพิ่มเติมภาควิชาหมวดภาษาอังกฤษจะลงสมัครเรียนใด้อย่างไรค่ะ

โดย : สุภาภรณ์ อ่อนสีดา   email : Supapononseeda@yahoo.co.th เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 12:14:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 56

จบม.6ปีที้แล้วสมัครได้ไหมค่ะ
แล้วนำอะไรไปบ้าง
เกรดกี่เทอม


โดย : teeranoot   email : faii3829@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 16:09:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 57

เรียนเสาร์ อาทิตย์ เปิดสาขาวิชาใดบ้างค่ะ

โดย : Phisamai   email : jumjumCLUB@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 18:59:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 58

เรียนเสาร์ อาทิตย์ เปิดสาขาไหนบ้างค่ะ แล้วจะลงเรียนแต่ละสาขาได้ที่ไหนค่ะ

โดย : nipaporn   email : nipapornseaksiri@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 15:45:12 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 59

กศ.บป มีสาขาวิชาอะไรบ้างคะ

โดย : ชิดชนก   email : fern-30454-39@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 18:03:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 60

สมัครผ่านอินเตอร์เน๊ตสมัครยังไงค่ะ
พอดีหาที่ไปกรอกข้อมูลไม่เจอค่ะ
ใครทราบรบกวนบอกด้วยนะค่ะ


โดย : แจ่ม   email : pinklao293@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 17:54:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 61

เอกสารที่ต้องนำไปประกอบการรายงานตัวรอบทั่วไปมีอะไรบ้างคะ??
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ??


โดย : poppy   email : ratree1009@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 22:30:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 62

อยากทราบว่าเดิมเเล้วเรียนถาคปกติ แต่ถ้าจะย้ายมาเป็นภาค กศ.บป แต่อยากให้เปิดเดือนสิงหาได้ไหมค่ะ หรือต้องสอบใหม่แล้วโอนหน่วยกิตเอา

โดย : เปา   email : mew-ldd@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 00:10:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 63

ภาค เสา อาทิตย์ เปิดสาขาไหนบางคน

โดย : พรชัย   email : pang4654@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 19:43:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 64

มีอีกรอบไหมครับ จบปวช คับ

โดย : รัฐนันท์ สุวรรณศรี   email : tip44@hotmail.co.th เมื่อ วันพฤหัส ที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 19:54:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 65

อ่อ จบ ปวส.บัญชีมาค่ะ จะต่ออีก2ปีให้จบตรี จะสมัครค่ะ

โดย : ภัสสร พิมพ์หล่อ   email : lookjeab_v1@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13:04:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 66

อยากสอบถามเรื่องวัน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 57 วันปฐมนิเทศวันไหนครับ ของผมรอบโคต้า ไป 23-25 กรฏาคม แต่ของเพื่อนผมรอบทั่วไปเดือน มิถุนายน 11-13 ครับ จึงอยากรู้ว่า ทำไมไม่ได้ไปพร้อมกันครับ

โดย : วรวุฒิ กำเนิดสิงห์   email : worawut08@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14:01:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 67

ภาคเสาร์ อาทิตย์ มีสาขาบัญชีไหม

โดย : เฟื่องฟ้า เจริญบุตร   email : nufa_2311@hotmai.com เมื่อ วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 22:24:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 68

ถ้าคะแนนเกรด 1.88 เรียน เสาร์ อาทิตย์(จะเข้าได้ไหมครับ)

โดย : ธนศิลป์ นามตาแสง   email : tanasin_39@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 21:38:01 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 69

เรียน เสาร์ อาทิตย์ เปิดสาขาอะไรบ้างครับ

โดย : สำราญ   email : ruarond@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:16:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 70

อยากสมัครเรียนเสาร์อาทิตย์ แต่สมัครไม่ทัน จะเปิดรับสมัครอีกมั้ยคะ หรือต้องทำยังไงคะ

โดย : กนกวรรณ   email : poy_neen@hotmail.co.th เมื่อ วันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 20:39:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 71

การบริหารธรกิจ และ การจัดการ ไม่ทราบว่าเรียนเกี่ยวกับการท่องเทียวหลือเปล่าคะ

โดย : นางสาว จันทิดาวัน วงคำจัน   email : ctvnui@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:18:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 72

อยากสมัครเรียนแต่สมัครไม่ทัน จะเปิดรับสมัครรอบ2ตอนไหนค่ะ

โดย : นางสาวมนธิดา ชินอ่อน   email : pomm_nama@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:15:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 73

พี่ครับผมไม่ได้ไปสอบ วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สาขา เทคโนโลยีการก่อสร้าง มีสิทธิได้เรียนใหมครับ ขอบคุณครับที่ตอบผม

โดย : เสริมไชย สุวะศรี   email : chiaw52@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 20:32:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 74

เหมือนกันค่ะ ไม่สบายมากวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา ยังมีสิทธิ์ไหมคะอยากเรียนค่ะ รอสมัครเป็นปี ศศบ.เอกภาษาไทยค่ะ

โดย : ฐิติพร พรมโสภา   email : toom_305@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 13:09:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 75

จะเปิดรับสมัครอีกรอบไหมคะ อยากเรียน

โดย : ปกสุข   email : kingty72@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:18:08 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 76

ใช่!จะเปิดรับสมัครอีกรอบไหมค่ะ หนูอยากเรียน

โดย : กล้านกล้วย   email : churaluk@gmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08:40:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 77

จะเปิดรับสมัคอีกรอบไหมค่ะ วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าเปิด

โดย : นฤมล   email : praepon@hotmail.co.th เมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 17:20:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 78

จะเปิดรับสมัคอีกรอบไหมค่ะ

โดย : นฤมล คงช่วย   email : naruemol_komgchaui@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 10:54:05 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 79

เปิดรับสมัครพยาบาลอีกรอบไหมค๊ อยากเรียนๆ

โดย : สุภาภรณ์ อ่อนศรี   email : n_tuwter@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 20:46:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 80

เรียนเสาร์-อาทิตย์ มีเปิดรับสมัครอีกรอบไหมครับ...

โดย : ต้นเงิน   email : somyong_kai@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 22:16:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 81

กศบปเปิดอีกรอบไหมคัฟ

โดย : จตุรงค์ แก้วประเสริฐ   email : Jaturong_609@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 09:39:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 82กศบปเปิดอีกรอบไหมค่ะ


โดย : รินทร์จง   email : seaw202@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 11:16:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 83

เรียนเสาร์อาทิตย์เปิดรับสมัครอีกรอบไหมคะ

โดย : rin   email : rin_rin1995@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 17:55:01 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511