<กำหนดการเทศน์สามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 59 ประจำปี 2557>-กำหนดการเทศน์สามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 59 ประจำปี 2557-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กำหนดการเทศน์สามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 59 ประจำปี 2557-
-

               เนื่องจากว่า อุบลราชธานีมี "ประเพณีเทศน์สามัคคี" เพียงจังหวัดเดียว สืบเนื่องมานานกว่าครึ่งศตวรรษ ประเพณีเทศน์สามัคคี เป็นเอกลักษณ์ของอุบลราชธานีโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม โดยปกติทั่วไป จะมีพิธีกรอาราธนาเพียงคนเดียว แต่การเทศน์สามัคคี ผู้ร่วมฟังเทศน์จำนวนนับร้อยนับพัน จะอาราธนาพร้อมกันทั้งหมด เสียงกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัด น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

                ธรรมสวนะสามัคคี คือ การแสดงพระธรรมเทศนา ที่วัดมหานิกายและวัดธรรมยุติ ร่วมกันจัดขึ้น โดยจะแสดงพระธรรมเทศนาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยที่อุบาสกอุบาสิกาของวัดทุกวัด จะร่วมกันไปสดับรับฟังเพียงวัดเดียวที่จัดขึ้นในแต่ละวัน ธรรมสวนะหรือวันพระ

                ในปี พ.ศ.2498 ซึ่งเป็นปีแรกของธรรมัสสวนะสามัคคี มีการแสดงพระธรรมเทศนา จำนวน 4 วัดคือ วัดมณีวนาราม วัดทุ่งศรีเมือง วัดสุทัศนาราม และวัดสุปัฏนาราม การฟังเทศน์เรียกสั้นๆ ว่า "เทศน์สามัคคี" แสดงกัณฑ์แรกที่วัดมณีวนาราม โดยพระเดชพระคุณ พระเมธีรัตโนบล (กิ่ง มหปฺผลเถระ) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม สมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายคือ พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผลเถระ) (ปัจจุบันถึงแก่มรณกาล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538) จึงได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ คือ วัดมณีวนาราม เทศน์สามัคคีเป็นกัณฑ์แรก วัดสุปัฏนาราม เทศน์เป็นกัณฑ์สุดท้าย เป็นกัณฑ์สรุปของปี รวมทั้งหมด 22 วัด

               สำหรับในปี พ.ศ.2557 นี้ คณะธรรมัสสวนะสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดการฟังเทศน์สามัคคี ปีที่ 59 เริ่มกัณฑ์แรกวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ วัดมณีวนาราม และกัณฑ์สุดท้าย ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป้นต้นไป จึงขอเรียนเชิญพุทธศนิกชนมาร่วมงานบุญ เทศน์สามัคคี มีหนึ่งเดียวที่อุบล โดยพร้อมเพรียงกัน

"เทศน์สามัคคี" มีแห่งเดียวที่อุบลฯ

กำหนดการฟังเทศน์สามัคคี ปีที่ 59

ของคณะธรรมัสสวนะสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

22 วัดในเมือง

12 วัดรอบนอก
ขามใหญ่

12 วัดรอบนอก
หัวสนามบิน

14 วัดรอบนอก
วารินชำราบ

 

14 ก.ค. 57

 

 

 

วัดเสนาวงศ์

1

16 ก.ค. 57

วัดมณีวนาราม

 

 

 

 

19 ก.ค. 57

 

 

วัดป่าเทพกิตติมุนี

 

2

20 ก.ค. 57

วัดทองนพคุณ

วัดบ้านนาควาย

 

วัดบ้านดอนงิ้ว

3

24 ก.ค. 57

วัดสว่างอารมณ์

 

 

 

4

27 ก.ค. 57

วัดกลาง

วัดตำแย

วัดบ้านตำแย

วัดหาดสวนสุข

5

31 ก.ค. 57

วัดปทุมมาลัย

 

 

 

 

2 ส.ค. 57

 

วัดบ้านก้านเหลือง

 

วัดท่ากกแห่

 

3 ส.ค. 57

 

 

วัดศรีแสงทอง

 

6

4 ส.ค. 57

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

 

 

 

7

8 ส.ค. 57

วัดพระธาตุหนองบัว

 

วัดทุ่งสว่าง

 

 

9 ส.ค. 57

 

วัดหนองแกใหม่

 

วัดบ้านกุดปลาขาว

8

12 ส.ค. 57

วัดพลแพน

 

 

 

9

16 ส.ค. 57

วัดหลวง

 

วัดโนนหงษ์ทอง

วัดธรรมนิมิตร

 

17 ส.ค. 57

 

วัดด้ามพร้า

 

 

10

20 ส.ค. 57

วัดไชยมงคล

 

 

 

 

22 ส.ค. 57

 

 

วัดนิคมกิตติยาราม

 

11

23 ส.ค. 57

วัดบูรพา

วัดกุดคูณ

 

วัดคำเจริญ

12

27 ส.ค. 57

วัดทุ่งศรีเมือง

 

 

 

 

30 ส.ค. 57

 

วัดหนองปลาปาก

 

วัดป่าเรไรยกาวาส

13

31 ส.ค. 57

วัดเลียบ

 

วัดป่ากิตติญาณโสภณ

 

14

4 ก.ย. 57

วัดสารพัฒนึก

 

 

 

 

6 ก.ย. 57

 

วัดท่าบ่อ

 

วัดเหรียญทอง

15

7 ก.ย. 57

วัดศรีอุบลรัตนาราม

 

ศูนย์กาญจนาภิเษก

 

 

10 ก.ย. 57

 

 

 

วัดบ้านคำนางรวย

16

11 ก.ย. 57

วัดแจ้ง

 

 

 

 

13 ก.ย. 57

 

วัดท่าวังหิน

 

 

17

14 ก.ย. 57

วัดสุทัศนาราม

 

วัดโพธิ์ทอง

วัดประชาพิทักษ์

18

18 ก.ย. 57

วัดแสนสำราญ

 

 

 

 

20 ก.ย. 57

 

วัดบ้านนาคำ

 

วัดแสนสุข

19

21 ก.ย. 57

วัดมหาวนาราม

 

วัดปลาดุก

 

20

27 ก.ย. 57

วัดวารินทราราม

 

วัดศรีประดู่

วัดวรรณวารี

 

28 ก.ย. 57

 

วัดดอนกลาง

 

 

21

30 ก.ย. 57

วัดผาสุการาม

 

 

 

22

4 ต.ค. 57

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

 

พุทธสถานพรหมวชิรญาณ

วัดบ้านไม้ค้าง

 

5 ต.ค. 57

 

วัดป่าแสนอุดม

 

 

               22 วัดในเมือง คณะธรรมัสสวนะสามัคคี จะได้ขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสแสดงพระธรรมเทศนา ตามกำหนดการข้างต้นนี้ โดยเริ่มเวลา 13.50 น. (เทศน์ไม่เกิน 30-40 นาที)

               3 กลุ่มวัดรอบนอก มีถวายสังฆทาน เวลา 10.00 น. เทศน์เวลา 12.30 น. และมีเลี้ยงอาหารผู้ร่วมฟังธรรมทุกท่าน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511