<ร่วมเวิร์คช็อป Dramatic Fasion Lighting โดย "ไม้หลัก" ในงานสัปดาห์หนังสืออุบลฯ 57>-ร่วมเวิร์คช็อป Dramatic Fasion Lighting โดย "ไม้หลัก" ในงานสัปดาห์หนังสืออุบลฯ 57-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ร่วมเวิร์คช็อป Dramatic Fasion Lighting โดย "ไม้หลัก" ในงานสัปดาห์หนังสืออุบลฯ 57-
-

               ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Dramatic Fashion Lighting” เพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้ เปิดมุมมองใหม่ และทดลองจากสนามจริงของช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพมือสมัครเล่น นักศึกษา และผู้ที่สนใจการถ่ายภาพเชิงศิลป์ Dramatic Photo Art โดย “ไม้หลัก” วิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 17.00 น. (ลงทะเบียน 9.30 น.) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสัมมนา

ภาคเช้า  : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้เทคนิค แนวคิด พัฒนาความรู้ เปิดมุมมองใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสู้เส้นทางของช่างภาพมืออาชีนใน หัวข้อ ก้าวข้ามขั้นจาก “อาชีพช่างภาพ” สู่ “ช่างภาพอาชีพ” โดย “ไม้หลัก”

ภาคบ่าย : เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ลงสนามจริง กับการถ่ายภาพ นางแบบมืออาชีพ บนเวที Catwalk พร้อมแสง สี เสียง ตระการตา และพิเศษสุดพบกับการเดินแบบโดยลูกหลานของชาวอุบลที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกสอนโดยนางแบบมืออาชีพ นางสาวกัลณัฏฐิ์ชา  ตรีวรพันธุ์ (อัน) รองชนะเลิศอันดับ 1 Asian Supermodel in China 2011

กิจกรรมส่งภาพประกวด
ผู้เข้าสัมมนา มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล โดยมีเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด ดังนี้
1. ภาพกิจกรรมบนเวทีนางแบบ จำนวน 1 ภาพ
2. ภาพบรรยากาศในงาน จำนวน 1 ภาพ
3. ส่งภาพเข้าประกวดได้เฉพาะ วันเสาร์ที่ 9 ส.ค. 57 เท่านั้น

ตัดสิน และประกาศผลภาพชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค.57 ภายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่ 6

***หมายเหตุ : ภาพทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการเป็นถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดกิจกรรมเท่านั้น รวมถึงสิทธิ์ในการคัดลอกเผยแพร่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว คณะกรรมการมีสิทธิ์คัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงภาพในสถานที่ต่างๆ และนำไปใช้การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของผลงานทุกกรณี

สัมมนาฟรี !! สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่จุดประชาสัมพันธ์สุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี โทร. 045-352-949 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมงานสัมมนากรุณานำกล้องมาด้วย)

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511