<ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษา 25 ก.ค.57>-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษา 25 ก.ค.57-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษา 25 ก.ค.57-
-

               ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีเปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ นายเซี่ย ฝู่เกิ้ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ 

               ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีบรรยายพิเศษ “ความร่วมมือไทย – จีนในมิติต่างๆ และการพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษา – วัฒนธรรมจีน ระหว่างสถาบันการศึกษาในภาคตะวันตกของจีน กับสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง” พร้อมทั้งชมนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมจีน การแสดงเชิงวัฒนธรรมจีน และการแสดงทักษะทางภาษาจีนจากนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่เปิดสอนภาษาจีนในจังหวัดอุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511