<เชิญร่วมกิจกรรมสองวัยสานสายใยรัก และส่งเสริมโภชนาการดี มีพัฒนาการตามวัย>-เชิญร่วมกิจกรรมสองวัยสานสายใยรัก และส่งเสริมโภชนาการดี มีพัฒนาการตามวัย-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญร่วมกิจกรรมสองวัยสานสายใยรัก และส่งเสริมโภชนาการดี มีพัฒนาการตามวัย-
-

               เทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสองวัย สานสายใยรัก และโครงการส่งเสริมโภชนาการดีมีพัฒนาการตามวัย เพื่อให้กลุ่มมารดา ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมไอคิว อีคิวเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมในสมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ในการนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม  2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาทิ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมไอคิด และอีคิว เทคนิคการเล่านิทานให้เกิดความรู้และสนุกสนาน วาดภาพระบายสี สนุกสนานกับรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมแข่งคลานเข้าเส้นชัย (6 เดือน - 1 ปี) บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

               เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมกิจกรรมสองวัยสานสายใยรัก และส่งเสริมโภชนาการดี มีพัฒนาการตามวัย ได้ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-246060-2  ต่อ  186 ในวันและเวลาราชการ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511