<งานสัมมนา จะทำให้เด็กไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไร โดยไม่เพิ่มภาระให้โรงเรียน และครู>-งานสัมมนา จะทำให้เด็กไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไร โดยไม่เพิ่มภาระให้โรงเรียน และครู-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-งานสัมมนา จะทำให้เด็กไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไร โดยไม่เพิ่มภาระให้โรงเรียน และครู-
-

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา 

"จะทำให้เด็กไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไร  โดยไม่เพิ่มภาระให้โรงเรียน และครู"

               ขอเชิญคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองของน้องๆ ประถมศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยน เปิดมุมมองใหม่ และระดมพลังความคิดสร้างสรรค์ให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของลูกน้อยเองได้ง่ายๆ ในงานสัมมนา "จะทำให้เด็กไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไร  โดยไม่เพิ่มภาระให้โรงเรียน และครู" ในงาน UBON BOOK FAIR 2014 สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6 ปี 2557 วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 - 12.30 น ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

               1. บทบาทพ่อแม่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในศตวรรษที่ 21 : บทเรียนจาก PISA ที่ไม่ถูกกล่าวถึง โดย ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการ SE-ED Learning Center

               2. การใช้ Interactive English Activities ในครอบครัว พ่อแม่ไทยๆ ก็ทำให้ลูกเก่งอังกฤษ โดย คุณกนิษฐ์ พรหมเสน บรรณาธิการบริหาร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณแม่เด็กสองภาษา

               ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ของท่าน แล้วส่งไปที่หมายเลข 0898940024 แล้วรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2557 รับสมัคร 200 ท่าน พร้อมของอภินันทนาการ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

               สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 08-9894-0024 โทรสาร : 0-2739-8589 E-mail :  jureeporn@se-ed.com

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511