<พบกับ English Village ต้อนรับอาเซียนในงานสัปดาห์หนังสือฯ UBON BOOK FAIR 2014>-พบกับ English Village ต้อนรับอาเซียนในงานสัปดาห์หนังสือฯ UBON BOOK FAIR 2014-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-พบกับ English Village ต้อนรับอาเซียนในงานสัปดาห์หนังสือฯ UBON BOOK FAIR 2014-
-

               สพม.29 จัดกิจกรรมสู่อาเซียน  โดยจำลองเป็นหมํบ้านอาเซียน และสถานที่ติดต่อสื่อสาร เช่น สนามบิน  โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และโรงพยาบาล รวม9 กลุ่ม จะมีนักเรียนและครูประจำกลุ่มๆ ละ 4-8 คน  ทำหน้าที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ  มีพาสปอรตกำกับ ชี่งผู้มาเยี่ยมหมู่บ้านอาเซียนจะได้รับพาสปอร์ตทุกคน หากสื่อสารครบ จะได้ใบประกาศด้วย  ตลอด 9 วัน 9 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2557 ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ณ สุนีย์ทาวเวอร์

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511