<ราชภัฏอุบลฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 22-24 พ.ย.50>-ราชภัฏอุบลฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 22-24 พ.ย.50-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ราชภัฏอุบลฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 22-24 พ.ย.50-
-

              รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยจัดให้มีการประกวดต่าง ๆ อาทิ นางนพมาศ กระทงยักษ์ ซุ้มนิทรรศการ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วงดนตรี และการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคัพ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนักศึกษาอีกด้วย เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบประเพณีไทย และมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าแสดงออก ได้แสดงความสามารถ ผลงาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511