<เชิญประกวดร้องเพลงโครงการ ทำดีเพื่อพ่อกับ สวศ. ด้วยเสียงเพลง>-เชิญประกวดร้องเพลงโครงการ ทำดีเพื่อพ่อกับ สวศ. ด้วยเสียงเพลง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญประกวดร้องเพลงโครงการ ทำดีเพื่อพ่อกับ สวศ. ด้วยเสียงเพลง-
-

               นายอาทร จันพิลา นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ได้จัดประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่ง ในโครงการ ทำดีเพื่อพ่อกับ สวศ. ด้วยเสียงเพลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

               การประกวดครั้งนี้ เปิดรับสมัครทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ประกวดชายจะต้องขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เสียงเทียน และเพลงลูกทุ่ง ได้แก่เพลง สวศ.สัญญาใจ ผู้ประกวดหญิง จะต้องขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน และเพลงลูกทุ่ง พลังรัก สวศ. โดยทำการบันทึกเสียงร้องพร้อมดนตรีใส่เทปคาสเซ็ทหรือ ซีดี.

               ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 3 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 2 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน หมื่นบาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5 พันบาท

               สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-250797 , 045-411384 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯสปข. 2 รายงาน / 28 ธ.ค. 50

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511