<ร.ร.พิบูลมังสาหาร ชวนเด็กๆเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551>-ร.ร.พิบูลมังสาหาร ชวนเด็กๆเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ร.ร.พิบูลมังสาหาร ชวนเด็กๆเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551-
-

               นายวัฒนา เตชะโกมล รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชน ได้กล้าแสดงออก และเชิดชูเกียรติเด็กที่ทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น สร้างให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม

               โดยจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การมอบเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนสุขภาพดี การตอบปัญหาชิงรางวัล การจัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงร่มบิน การแจกของขวัญของรางวัลแก่เด็กและเยาวชน

               ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน ไปร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ โงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น.

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯสปข. 2 รายงาน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511