<คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ รับสมัคร ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต>-คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ รับสมัคร ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ รับสมัคร ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-
-

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2551   ดังนี้

 

                1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    T-MBA  (การจัดการการท่องเที่ยว)

                                -  หลักสูตรนานาชาติ   ทำการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา ( อังกฤษ – ไทย) 

                                -  จำนวนรับ            25            คน

                                -  ข้อมูลเพิ่มเติม     คุณสุภาวดี  ขุนทองจันทร์     086-2576790

 

                2.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    MBA  (การตลาด / การจัดการ / การเงิน / บัญชี / สารสนเทศ)

                                -  ภาคพิเศษ  เรียน เสาร์ – อาทิตย์   (เต็มวัน)

                                -  รวมหลักสูตร  การตลาด / การจัดการ / การเงิน / บัญชี / สารสนเทศ

-  จำนวนรับ            40            คน

                                -  ข้อมูลเพิ่มเติม     อ.ชวพจน์  ศุภสาร     081-7183623

 

                วิธีการสมัคร

               

                                1.  ด้วยตนเอง      งานบัณฑิตศึกษา   ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการ  คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

                                2.  ทางเว็บไซต์     ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.bus.ubu.ac.th 

 

                               

                                3.  ทางไปรษณีย์    

 

จ่าหน้าซองถึง         คุณสุภาวดี  ขุนทองจันทร์    งานบัณฑิตศึกษา 

คณะบริหารศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตำบลศรีไค  อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15  พฤษภาคม  2551    (ในวันและเวลาราชการ)

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

045 - 353831, 045 – 353843, 045 – 353804 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511