<เทศบาลเมืองวาริน รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี>-เทศบาลเมืองวาริน รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เทศบาลเมืองวาริน รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี-
-

               นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ห้องประชุมเทพภักดี ชั้น 2 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

               สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2551 เวลา 08.00 – 15.00 น.

               สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแบ่งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มีเขตเลือกตั้งเดียว

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511