<กศน.วารินชำราบ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี2551>-กศน.วารินชำราบ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กศน.วารินชำราบ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี2551-
-

               นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

               สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น จะเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี จำนวน 4 ภาคเรียน จบแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาที่มีสิทธิเท่าเทียมกับนักเรียนในระบบทุกประการ สามารถที่จะนำไปสมัครเข้าเรียนต่อ หรือสมัครเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และ อสม. สามารถเทียบโอนตำแหน่งได้ ซึ่งจะทำให้เรียนจบเร็วขึ้น

               ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-269366 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 เมษายน 2551

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข. 2 รายงาน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511