<จ.ชัยภูมิ ขอเชิญเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2551>-จ.ชัยภูมิ ขอเชิญเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จ.ชัยภูมิ ขอเชิญเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2551-
-

ข้อมูลการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม จ.ชัยภูมิ ปี 2551


               จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญสัมผัสมหัศจรรย์ธรรมชาติ
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามประจำปี 2551 สัมผัส ทะเลหมอกดอกกระเจียวบานเต็มหุบเขาแห่งเดียวในสยามสวนหินล้านปี แกนแคนยอนเมืองไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 – 31 สิงหาคม 2551 ณ บริเวณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ท่องเที่ยวที่ จ.ชัยภูมิ 2 วัน 1 คืน หรือมากกว่านั้นตามฤดูกาล

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในช่วงฤดูฝน และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้เกิดการกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ และก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ในช่วง
   เวลาดังกล่าว และจังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระหว่างภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอีสาน
   และใกล้กรุงเทพฯ
  4. เพื่อรณรงค์ “ไทยเที่ยวไทย” สร้างจิตสำนึก ให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นจังหวัดที่
   มีศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสูงมาก อันดับต้นๆของประเทศ อาทิ ดอกกระเจียวบานเต็มขุนเขาแห่งเดียวในสยาม,
   สวนหินล้านปี หรือแกนแคนยอนเมืองไทย, แหล่งกำเนิดต้นน้ำชี
  5. เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาล “ปีท่องเที่ยวไทย” ปี 2551 – 2552
  6. เพื่อจำหน่ายและเปิดตัวสินค้า OTOP ชื่อดังของจังหวัดชัยภูมิ อาทิ ผ้าไหมชื่อดัง อ.บ้านเขว้า, หม่ำ อาหารแปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชื่อดังระดับประเทศ ฯลฯ
  7. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวชัยภูมิ และวิถีชีวิตชาวญัฮกุร (ยัค-กุน) มอญโบราณ มีแห่งเดียวของไทย

แนะกิจกรรมการจัดงาน และจุดเด่นของการท่องเที่ยวชัยภูมิ 2 วัน 1 คืน

 1. สัมผัสมหัศจรรย์เทศกาลท่องเที่ยวดอกระเจียวงาม จ.ชัยภูมิ ปี 2551 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ. เทพสถิต  สัมผัสดอกกระเจียวบานเต็มขุนเขา เทือกเขาพังเหยแห่งเดียวในสยาม (ทิวลิปเมืองไทย) สวนหินล้านปี โดยประติมากรรมธรรมชาติ อาทิรูปสัตว์, รูปปราสาท, ช้าง หรือรูปสัตว์ต่าง ๆ ตามจินตนาการ หรือแกนแคนยอนเมืองไทย, ทะเลหมอก, น้ำตกเทพประทาน, น้ำตกเทพนา, น้ำตกถ้ำค้างคาว, ลานหินงาม, ลานหินหน่อ และน้ำตกอื่น ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต กิจกรรมผจญภัยธรรมชาติ ณ ผาก่อรัก จุดชมวิวสุดแผ่นดินอีสาน สัมผัส อากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางทะเลหมอกเต็มขุนเขา ออกแบบสีสันอลังการยิ่งใหญ่น่ามหัศจรรย์งานสร้าง โดยปฏิมากรรมธรรมชาติหนึ่งเดียวในสยาม
 2. การจัดนิทรรศการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
       - นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตชาว “ญัฮกุร” (ยัด-กุน) มอญโบราณ มีแห่งเดียวของไทย การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
       - นิทรรศการผ้าไหมชื่อดังชัยภูมิ
       - นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเครือข่าย โดย อบจ.ชัยภูมิ เปิดบูธแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
 3. การออกร้านเปิดจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดชัยภูมิ อาทิ จำหน่ายผ้าไทย ของฝาก ของที่ระลึก ดอกระเจียว ฯลฯ โดยกลุ่ม OTOP จากทุกอำเภอ ซึ่งเป็นสินค้าระดับ 3-5 ดาว ขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร อ.เทพสถิต
 4. กิจกรรมเสริมอื่น ๆ โดยภาคเอกชน อาทิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
       - การให้บริการ รถนำเที่ยว OTOP ภายในบริเวณงาน ซื้อบัตรครั้งเดียวเที่ยวได้ทั่วงานกิจกรรมผจญภัยธรรมชาติ 
       - การจัดแข่งขันมินิฮาร์พมาราธอน 22 มิ.ย.2551 เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วประเทศ 
       - Rally Family “จับหมอกหยอกดอกกระเจียว” 12-13 ก.ค. 51 เปิดรับสมัครทั่วประเทศ
 5. สัมผัสมหัศจรรย์ธรรมชาติดอกกระเจียว ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ (ดอกกระเจียว สีขาว สีชมพู แตกต่างจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม) บนเทือกเขาพังเหยที่สูงที่สุดในสยามเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,008 เมตร มากกว่า 5 แห่งใหญ่, น้ำตกไทรทอง น้ำตกชวนชม ผาหำหด กิจกรรมผจญภัย “ประลองความกล้า ท้าความเสียว เที่ยวพิชิตผาหำหด”
 6. เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก “ผ้าไหมชื่อดัง อ.บ้านเขว้า” ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ 20 ก.ม. เป็นผ้าไหมทอมือชื่อดังระดับประเทศ เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ สินค้าระดับ 3-5 ดาว
 7. สักการะดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อพญาแล หรือ พระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ณ ศาลหนองปลาเฒ่า หรือ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งที่เคารพสักการะกราบไหว้เป็นศูนย์รวมชาวชัยภูมิ และคนไทยทั้งในและต่างประเทศ เชื่อ ศรัทธาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและค้างแรมที่ จ.ชัยภูมิเป็นเวลา 1 คืน
 8. อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิ ได้รับรางวัลแห่งชาติดีเด่นระดับประเทศ ปี 47 , รางวัลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “กินรีทอง” ของ ททท. ปี 49 หรือรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่นระดับประเทศ ปี 49 มีบริการบ้านพัก , ลานกางเต้นท์,ค่ายพักแรมเยาวชน, ห้องประชุมสัมมนา
 9. มอหินขาว (เสาหินมหัศจรรย์ล้านปี) หรือ Stone Hene เมืองไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ และติดอันดับ Vote ในเว็ปไซต์ 1 ใน 10 ของประเทศตั้งอยู่ในบริเวณสำนักสงฆ์มอหินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ 5 ต.ท่าหินโงม ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 40 กม. (ตามถนนสายเดียวกับน้ำตกตาดโตน – ท่าหินโงม ถึงสามแยกทางเข้าไปบ้านแจ้งเจริญ บ้านวังคำแคน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มหัศจรรย์เสาหินล้านปี ขนาดมหึมา โดยประติมากรรมธรรมชาติเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 600 เมตร
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511