<สัสดีจังหวัดอุบลฯ จัด "ธรรมะเดลิเวอรี่ สัสดีสู่ชุมชน">-สัสดีจังหวัดอุบลฯ จัด "ธรรมะเดลิเวอรี่ สัสดีสู่ชุมชน"-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สัสดีจังหวัดอุบลฯ จัด "ธรรมะเดลิเวอรี่ สัสดีสู่ชุมชน"-
-

 

               สำนักงานสัสดี จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการกุศลโครงการ "ธรรมะเดลิเวอรี่ สัสดีสู่ชุมชน" โดยจัดให้มีการแสดงโปงลางสังข์เงิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบการแสดงละครใบ้ แสนหรรษาจากกลุ่มละครใบ้เบบี้มายม์ โดย ทองเกลือ ทองแท้

               และพบกับการบรรยายธรรมะสุดหรรรษา โดยพระครูวินัยธรชาติ กิตฺติธโร พระวิทยากรทีมงานเดลิเวอรี่ (ทีมงานพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต) ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

               ทั้งนี้เพื่อหารายได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี, สร้างห้องศูนย์ข้อมูลบริการประชาชน และซ้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงานฯ เป็นสวสัดิการทุนการศึกษาให้แก่ บุตร ธิดา ของกำลังพลชั้นผู้น้อย

               ผู้ใดสนใจ ติด่อซื้อบัตรสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-255504, 081-4941062

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511