<คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัด Open House สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 1>-คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัด Open House สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 1-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัด Open House สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 1-
-

               ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจและ การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานสัปดาห์วิชาการ “บริหารธุรกิจวิชาการ ’51” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2551 ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการสู่สาธารณชน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของงานวิชาการในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ว่ามีบทบาท ต่อการพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ

               สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้น จะมีการบรรยายพิเศษ โต้วาที การแสดง ผลงานทางวิชาการ การแสดงบนเวทีของนักศึกษา และการออกร้านแสดงสินค้า Otop นอกจากนี้ยังมีการประกวดทักษะการตลาด การตอบปัญหา และการประกวดนักการขาย เป็นต้น กิจกรรมครั้งนี้จะมอบทั้งสาระความรู้และความบันเทิงให้ทุกท่านได้ค้นหาอีกมากมาย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511