<อบต.ม่วงสามสิบ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551>-อบต.ม่วงสามสิบ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อบต.ม่วงสามสิบ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551-
-

               นายประพันธ์ ป้องภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับกำนัน ผู้นำหมู่บ้าน ในตำบลม่วงสามสิบ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

               โดยมีกิจกรรมทั้งกลสงวันและกลางคืน ประกอบด้วยการประกวดนางนพมาศ อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ การประกวดอาหารพื้นบ้าน ของคน ในชุมชน การประกวดประดิษฐ์กระทง ของคนในชุมชน ประเภททีม และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน จากชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงสามสิบ และการแสดงดนตรีของวงดนตรีชื่อดัง งานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข. 2 รายงาน / 2 พ.ย. 51

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511