<อุบลฯ จัดงาน OTOP 5 ภูมิภาค ''อุบลฯ นคราแห่งภูมิปัญญาไทย''>-อุบลฯ จัดงาน OTOP 5 ภูมิภาค ''อุบลฯ นคราแห่งภูมิปัญญาไทย''-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อุบลฯ จัดงาน OTOP 5 ภูมิภาค ''อุบลฯ นคราแห่งภูมิปัญญาไทย''-
-

               อุบลฯจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ภูมิภาค ภายใต้ชื่อ "อุบลราชธานี นคราแห่งภูมิปัญญาไทย (Ubonrachathani City of Thairisdom)"

               เมื่อวันที่ 19 ก.พ.52 ที่ห้องประชุมโรงแรมรีเจนท์อุบลราชธานี นายสุรพล  สายพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวอุบลฯ เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP   5 ภูมิภาค  ภายใต้ชื่อ  " อุบลราชธานี  นคราแห่งภูมิปัญญาไทย (Ubonrachathani  Dity Of Thairisdom)" ขึ้น 

               ทั้งนี้ เพื่อเป็นเสมือนกลยุทธ์หรือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการร่วมมือแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า  เพื่อเป็นการเชื่อมประสานความสมัครสมานสามัคคีบนพื้นฐานแห่งความหลากหลายของภูมิปัญญาไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

               รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นต้นแบบของการหล่อหลอมภูมิปัญญาและความสมานสามัคคีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการระดมสรรพกำลังทางความคิด  ความร่วมมือ เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนให้มีงานทำ มีอาชีพ  มีรายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง                

               สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  2  มีนาคม  2552   ณ  ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

               ซึ่งภายในงาน จะมีผลิตภัณฑ์ OTOP จาก  5 ภูมิภาคทั้วประเทศกว่า 40 จังหวัด มาร่วมแสดงและจำหน่าย จำนวนกว่า  221 บูธ ด้วยสิ้นค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมรวมทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมของอาหารภายในบริเวณลานอาหาร ที่เป็นศูนย์กลางของการรวมอาหารอร่อยหลากรสชาด ประจำภาคต่างๆ มากมายมาให้สัมผัสและลิ้มรส มางานเดียวเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค

http://www.komchadluek.net/2009/02/20/x_prv_n001_338051.php?news_id=338051

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511