<มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (อุบลฯ) รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552>-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (อุบลฯ) รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (อุบลฯ) รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552-
-

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขต ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
(มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
ระดับปริญญาตรี สำหรับ พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
เรียนภาคปกติ/ภาคปกตินอกเวลาทำการ เสาร์-อาทิตย์/ ทางไกล

คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาตรี

  • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า อนุปริญญา, ปวส., ปริญญาตรี(เทียบโอน)
  • หลักสูตรทางไกลไม่จำกัดวุฒิ
  • มีความประพฤติดี ไม่เคยมีความผิดร้ายแรง
  • ไม่เป็นโรคร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี (วัดแสนสุข)

ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทร. 045-323202, 086-5352842, 085-4926107, 085-0244101
โทรสาร 045-323201
เว็บไซต์ : www.ub.mbu.ac.th

[1] [2]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511