<ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. นี้>-ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. นี้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. นี้-
-

                ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม พร้อมทั้งมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์

                นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีการประกวดร้องเพลงประจำสาขาวิชาเอก และ เวลา ๑๙.๐๐ น. จะมีการประกวดน้องหล้าคำแพง สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมพิธีบูชาครู และให้ศิษย์พึงปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการด้วยความวิริยะอุตสาหะ รวมทั้งเป็นกิจกรรมในการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511