<ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553>-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553-
-

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ประเภทคัดเลือก โควตาเรียนดี และกิจกรรมพิเศษ

๑๘ ก.ย. – ๒๗ พ.ย. ๕๒         รับสมัคร          ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

๑ ธ.ค. ๕๒                  ประกาศรายชื่อ ณ ป้ายประกาศ มรภ.อบ.

๑๐ ธ.ค. ๕๒                สอบความรู้พื้นฐาน     ณ สนามสอบ มรภ.อบ.

๔ ม.ค. ๕๒                  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ณ ป้ายประกาศ มรภ.อบ.

๑๕ ม.ค. ๕๒               รายงานตัวเข้าศึกษาใน มรภ.อบ.  ณ หอประชุมไพรพะยอม

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ

๑ พ.ย. ๕๒ – ๑๒ มี.ค. ๕๓     จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

๘ - ๑๒ มี.ค. ๕๓                     รับสมัคร ณ ห้องโกมุท

๑๖ มี.ค. ๕๓                ประกาศรายชื่อ ณ ป้ายประกาศ มรภ.อบ.

๒๒ มี.ค. ๕๓              สอบความรู้พื้นฐาน     ณ สนามสอบ มรภ.อบ.

๓๑ มี.ค. ๕๓                ประกาศผลสอบคัดเลือก ณ ป้ายประกาศ มรภ.อบ.

๒ เม.ย. ๕๓                 รายงานตัวเข้าศึกษาใน มรภ.อบ. ณ หอประชุมไพรพะยอม

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาภาค กศ.บป.

๑ ธ.ค. ๕๒ – ๒๕ เม.ย. ๕๓    จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

๑ มี.ค. – ๒๕ เม.ย. ๕๓           รับสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

๒๘ เม.ย. ๕๓              ประกาศรายชื่อ ณ ป้ายประกาศ มรภ.อบ.

๑ พ.ค. ๕๓                  สอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบ มรภ.อบ.

๖ พ.ค. ๕๓                  ประกาศผลสอบคัดเลือก ณ ป้ายประกาศ มรภ.อบ.

๘ พ.ค. ๕๓                  รายงานตัวเข้าศึกษาใน มรภ.อบ. ณ ห้องโกมุท

            สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๑๐

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511