<ม.อุบลฯ สรุปผลโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ปี 52 ชิงโล่ห์พระราชทานฯ>-ม.อุบลฯ สรุปผลโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ปี 52 ชิงโล่ห์พระราชทานฯ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.อุบลฯ สรุปผลโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ปี 52 ชิงโล่ห์พระราชทานฯ-
-

                       สำนักวิทยบริการ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปี 2552    “รักการอ่าน  สร้างชาติ  สร้างชีวิต”      โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 - 5    เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 โรงเรียน ในวันที่  26 พฤศจิกายน 2552    ณ อาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอเศรณี สำนักวิทยบริการ 

                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บรรชา  บุดดาดี    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักวิทยบริการ  ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2545    ถึงปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า 200 โรงเรียน ซึ่งรูปแบบการดำเนินโครงการ คือ นำหนังสือออกหมุนเวียนให้บริการแก่โรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้ง ประเมินผล และจัดให้มีกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน  

                    ในปีงบประมาณ 2552   มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 โรงเรียน   ดังนั้นเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ สำนักวิทยบริการจึงจัดงานสรุปผลการดำเนินโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่   “รักการอ่าน  สร้างชาติ  สร้างชีวิต”   ในวันพฤหัสบดีที่  26  พฤศจิกายน 2552    ณ อาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอเศรณี    สำนักวิทยบริการ    โดยจัดให้มีการแข่งขันกิจกรรม ต่างๆ    อาทิ  การแข่งขันอ่านคล่อง, เขียนคล่อง, การพูดในที่สาธารณะ, การวาดภาพระบายสี, การตอบปัญหา  และนิทรรศการ เป็นต้น  ซึ่งโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการแข่งขันจะได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                    สำนักวิทยบริการ  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน  กิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมกัน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  045-288400-3 ต่อ 1801-5

 

กำหนดการ

งานพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“รักการอ่าน  สร้างชาติ  สร้างชีวิต”  (โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปี 2552)

วันที่ 26 พฤศจิกายน   2552

ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

08.00 น. – 08.30 น.     ลงทะเบียน

08.30 น. – 09.15 น.        การแสดงวงดนตรี

09.15 น. – 09.30 น.        พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09.30 น. – 15.00 น.        กิจกรรมบนเวทีกลาง

                                                ตอบคำถาม เล่นเกม แจกรางวัล

                                                กิจกรรมการแข่งขัน (เริ่ม 09.30 น. – 12.00 น.)

                                                - กิจกรรมการจัดนิทรรศการ (บริเวณลานจอดรถ สำนักวิทยบริการ)

                                                - กิจกรรมอ่านคล่องประเภทร้อยแก้ว (ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา)

                                                - กิจกรรมอ่านคล่องประเภทร้อยกรอง (ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ)

                                                - กิจกรรมเขียนคล่อง (  ชั้น 3  อาคารสารสนเทศ)

                                                - กิจกรรมตอบปัญหา (งานข้อมูลท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่น)

                                                - กิจกรรมวาดภาพระบายสี (งานวารสาร ชั้น 2 อาคารข้อมูลท้องถิ่น)

                                                - กิจกรรมการพูดในที่สาธารณะ (ห้องประชุม Lockard ชั้น 1 อาคารข้อมูลท้องถิ่น)

15.00 น. – 15.30 น.        ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรับรางวัล

15.30 น. – 16.00 น.        พิธีรับโล่พระราชทาน

16.00 น.                               พิธีปิด   

 


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511