<ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่>-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่-
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

                ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓และรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓      

                ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาภาค กศ.บป. จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ และรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม  – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓

                สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๑๐

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา  ป.โท – ป.เอก

                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๑ /  ๒๕๕๓

รับสมัคร                                ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓

ประกาศรายชื่อ                     วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓              

ทดสอบความรู้พื้นฐาน       วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓

ประกาศผลสอบคัดเลือก    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓               

รายงานตัวและปฐมนิเทศ  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ 

เปิดเรียนภาคปกติ                วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓                                         

เปิดเรียนภาคพิเศษ              วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

                สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์        ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๒๐๙๗


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511