<ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพครู รุ่นที่ 8>-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพครู รุ่นที่ 8-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพครู รุ่นที่ 8-
-

               ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ได้กำหนดจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมชุดวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา รุ่นที่ ๘ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่วุฒิทางครูค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ – ๒ ค่าธรรมเนียมภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๓ ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท และค่าฝึกอบรม ๙ ชุด ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

               สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511