<อาลัย.....ปราชญ์เมืองอุบลฯ คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล 20 เมษายน 2553>-อาลัย.....ปราชญ์เมืองอุบลฯ คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล 20 เมษายน 2553-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อาลัย.....ปราชญ์เมืองอุบลฯ คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล 20 เมษายน 2553-
-

คุณพ่อ บำเพ็ญ ณ อุบล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

              

               นายบำเพ็ญ ณ อุบล (ท้าวดอกหมาก) เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2467 ณ บ้านคุ้มหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  เป็นบุตรของนายปรางและนางพริก ณ อุบล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 รวมอายุ 86 ปี

               นายบำเพ็ญ ณ อุบล จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สอบบรรจุที่ศาลแพ่งกระทรวงยุติธรรม และเข้าศึกษากฎหมายในสำนักเนติบัณฑิต สอบไล่ได้เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 15

               ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปี 2537 และศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 2548

               นายบำเพ็ญ ณ อุบล ได้รับเกียรติและเครื่องอิสริยาภารณ์ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย

               นายบำเพ็ญ ณ อุบล เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และสืบสานเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม  และขนบธรรมเนียม จารีตของอีสาน มีผลงานการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้สังคมเห็นความสำคัญยกย่องให้เป็น “เจ้าโคตร” เมืองอุบล ได้ใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดพร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ 

               เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องของประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาวอีสาน เช่น งานบุญผเวช บุญกฐิน บุญบวช บุญคูณลาน บุญข้าวจี่ บุญสรงน้ำ บุญบั้งไฟ งานแต่งงาน งานสู่ขวัญ งานเกี่ยวกับการตายหรืองานศพ งานแจกข้าวหรือทำบุญกระดูก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บุญเลี้ยงพระ บุญคุ้ม งานเฮือนดี งานเฮือนกรรม เข้าพรรษา บุญออกพรรษา บุญส่วงเฮือ บุญไหลเหล่านี้ เป็นต้น นอกจากยังได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราและจากการสอบถามจากผู้รู้ในท้องถิ่น อยู่เสมอทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสานอย่างลึกซึ้ง  เมื่อใดที่มีงานเกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณีแล้ว นายบำเพ็ญจะเป็นบุคคลแรกที่ชุมชนคิดถึง เพื่อสอบถามความรู้และให้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านต่าง ๆ ให้อยู่เนือง ๆ 

               ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายบำเพ็ญจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ดังนี้

 • พ.ศ.2532 ได้รับโล่นักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ได้รับพระราชทานโล่และเข็มจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ.2536 ได้รับโล่เกียรติยศผู้อนุรักษ์ผ้าโบราณดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
 • พ.ศ.2543 ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การอนุรักษ์สืบทอดและจรรโลงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย จากกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2544 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2545 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านปรัชญา ศานาและประเพณี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ.2545 ได้รับโล่ "รัตโนบล" จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • พ.ศ.2547 ได้รับเกียรติบัติในการเป็นอาสาสมัครกิติมศักดิ์ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พ.ศ.2548 ได้รับโล่รางวัลคนดีศรีเมืองยศ สาขาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จากจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ.2552 ได้รับโล่เกียรติคุณจากวัดศรีอุบลรัตนาราม (ศรีทอง) ที่ได้ถวายที่ดินจำนวน 25 ไร่ เพื่อสร้างวัดธรรมยุติกนิกาย ยกให้เป็นสมบัติพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ.2552 ได้รับโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศ
 • พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ของหนังสือพิมพ์เนชั่น (Nation) และคมชัดลึก

 

นายคำยืน วงษ์ชาลี ผอ.สวท.จังหวัดยโสธร กรุณานำพวงหรีดไกด์อุบลดอทคอมมอบให้กับเจ้าภาพ

ไกด์อุบลดอทคอม ขอแสดงความเสียใจ และอาลัยต่อการจากไปของปราชญ์เมืองอุบล... คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ด้วยความเคารพ

[1] [2]


ความคิดเห็นที่ 1

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และไว้อาลัยแด่ปราชญ์สำคัญของบ้านเมือง

โดย : มานพ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 16:45:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

ช่วงที่เป็นนักข่าวอยู่ อุบลฯ เคยสัมภาษณ์คุณพ่อหลายครับครับ ได้ทราบข่าวก็รู้สึกใจหาย และเสียดายคนดีๆ อย่างคุณพ่อบำเพ็ญครับ ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขคตินะครับ จะนำแบบอย่างที่ดีของคุณพ่อไปปฏิบัติต่อไปครับ ...ด้วยความอาลัยยิ่ง

โดย : โชคชัย ศิลารักษ์   email : silarug@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14:26:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

พ่อเป็นคนเก่ง

มีความรู้มาก

เห็นพ่อร่วมขบวนแห่เทียนทุกปี

ขอให้พ่อหลับสบายครับ


โดย : The_aoN เมื่อ วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 15:56:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

นับเป็นการสูญเสียบุคคลที่สำคัญของชาวอุบลฯและของประเทศในครั้งนี้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และไว้อาลัยแด่ปราชญ์สำคัญของเมืองอุบลฯ

โดย : ชาญณรงค์ สอนอาจ   email : channaronk_0423@hotmail.co.th เมื่อ วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 00:29:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่ง ต่อ ครอบครัว ของคุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ด้วยนะครับ
เห็นท่านเป็นประจำในงานพิธีสำคัญๆ ของเมืองอุบล เป็นที่น่าใจหายเมื่อท่านจากไป ขอให้ท่านหลับสบายนะครับ


โดย : จิรพงษ์ สินวิวัฒนกุล   email : JSseng@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 08:29:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

คุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การยึดถือเป็นแบบอย่าง ..... กระผมมีโอกาสรว่วมงานกับคุณพ่อหลายครั้ง....ท่าน เป็นคลังสมองแห่งวัฒนธรรมอีสาน อย่างแท้จริง จังหวัดอุบลรวมทั้งประเทศสยาม....ได้ใช้สติปัญญาของคุณพ่อมาตลอดชั่วอายุที่ท่านมีอยู่ตราบจนท่านสิ้นลาไปจากโลกนี้ ผลงานชิ้นสุดท้ายที่คุณพ่อได้มีส่วนช่วยเหลือ คือ การเรียบเรียงหนังสือ วัดหลวง มีผู้สนใจจำนวนมาก จนได้จัดพิมพ์ ขึ้น ถึงสองครั้ง ......... นี่เป็นผลงานส่วนหนึ่งของคุณพ่อเท่านั้น ความรู้ประวัติศาสตร์ เมืองอุบล ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานของคุณพ่อจากงานเขียนมากมาย....อยากแนะนำให้ทุกท่านตามไปอ่าน หนังสือ ที่คุณพ่อเป็นคนแต่งเรียบเรียง คือ "เล่าเรื่องเมืองอุบล" เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึง ความรอบรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองอุบล ของคุณพ่อบำเพ็ญ ....... สุดท้าย ขอให้เทพเทวา จงดลนำพา ดวงวิญญาณอันประเสริฐและกรรมดีของคุณพ่อบำเพ็ญที่ได้ก่อเกิดเมื่อครั้งยังมีชีวิต จงนำพาท่านไปสู่สรวงสวรรค์ด้วยเทอญ

โดย : ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์   email : ensurich@ubu.ac.th เมื่อ วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 09:16:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมือง มีคุณตาบำเพ็ญ ณ อุบล เดินนำหน้า พร้อมด้วยอธิการบดี ม.อุบลฯและ ม.ราชภัฏอุบลฯ กับผู้อาวุโสของบ้านเมืองจำนวนหนึ่งเป็นผู้อัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองอุบลราชธานีในอดีตซึ่งคุณตาสะสมรักษาไว้และนำมาเข้าพิธีขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มขบวนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามเพื่อนำอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปถวาย ณ วัดมหาวนาราม
คณะทำงานทั้งจาก ม.อุบลฯ ม.ราชภัฏอุบลฯ และจากส่วนอื่น ๆ เห็นว่า
หากให้คุณตาบำเพ็ญ ณ อุบล และผู้อาวุโสจำนวนหนึ่ง เดินจากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ผ่านสี่แยกตลาดน้อยเลี้ยวขวาไปทางตะวันออกจนถึงจุดหมายปลายทาง อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ พวกเราจึงเตรียมสามล้อถีบไว้รับผู้อาวุโสทั้งหลายที่ด้านหลัง ร.ร.อุบลวิทยาคม
แต่เมื่อขบวนเดินเท้าไปถึงจุดกำหนด ด้วยหัวใจแกร่งเกินอายุ คุณตาบำเพ็ญ และคณะ ปฏิเสธที่จะนั่งสามล้อ ทุกท่านได้เดินเท้าไปจนถึงวัดมหาวนาราม (แม้ขบวนแห่เทียน/ขบวนรำบางคณะจะแยกย้ายกัน ณ จุดนี้)
พวกเราที่เป็นผู้คอยรับใช้ ได้เห็นได้ทราบจากคำพูดของคุณตาบำเพ็ญ และผู้อาวุโสหลายท่าน เหมือน ๆ กันว่าด้วยพลังศรัทธาและเทิดทูนเหนือเศียรเกล้าแห่งพระมหากรุณาธิคุณผ่านเทียนหลวงพระราชทาน บวกกับพลังกตัญญูต่อผู้สร้างเมืองอุบลฯ ทำให้ทุกคนแสดงออกถึงหัวใจที่กล้าแกร่ง เหมือนจะบอกให้ลูกหลานได้ตระหนักสำนึกในแบบอย่างของท่านทั้งหลาย
แห่เทียนพรรษาปีนี้และปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งงานสดุดีเจ้าคำผงในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เราจะไม่เห็นชายสูงอายุผู้มุ่งมั่นคนนี้ในขบวนอีกแล้ว และเชื่อว่า"งาน"ที่คุณตาเคยร่วมก่อร่างสร้างมา จะยังสานสืบต่อไปและต่อไป
ทำงานเพื่อลูกเพื่อหลาน เพื่อบ้านเมืองมามากนักแล้ว หลับให้สบายเถิดคุณตาบำเพ็ญ ณ อุบล


โดย : นิคม ทองพิทักษ์   email : t_nikom@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 22:35:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

คุณตาท่านช็อกเมื่อวันที่20ยุที่ยโสธรเพราะ2-3วันก่อนบ้านท่านโดนฟ้าไหม้
ท่านเสียใจเพราะในบ้านท่านมีแต่ของสำคัญของโบราณเอกสารต่างๆๆที่เกี่ยวกับจังหวัดอุบลและผู้ก่อตั้งเมืองอุบลท่านเสียใจท่านเลยช็อก


โดย : ธีรุจ   email : ttt-rut@windowslive.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2553 เวลา 12:38:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

เกร็ดหนึ่งของชีวิตกับคุณพ่อบำเพ็ญ
ในช่วงที่คุณพ่อบำเพ็ญ ไปที่โรงแรมแถวโบ๊เบ้ กทม. ประชุมร่วม ครูภูมิปัญญาไทย มีครูทองใส ทับถนนไปด้วย ในคืนนั้นชาวคณะครูภูมิปัญญาไทยได้สังสรรค์กัน แน่นอนละครูทองใส ก็เป็นตัวหลักกระหนำพิณอีสาน อย่างถึงใจ แม้ว่าจะมีพิณเต้าจากเชียงใหม่ ลิเกป่า ลิเกร้องของมุสลิมใต้ แต่ความสนุกสนานก็อยู่ที่เสียงพิณอิสาน
คืนนั้นผมได้รับรู้ประวัติศาสตร์โบ๊เบ้ จากคุณพ่อบำเพ็ญ ท่านเล่าได้อย่างละเอียดชัดเจน รู้หมดว่าเดิมเป็นวังของใคร สืบต่อกันมาอย่างไร ... ในงานคืนนั้น มีการเอาตัวหนังใหญ่ของครูภูมิปัญญาไทยมาโชว์ตั้งพิงไว้ที่ขอบเวทีด้านล่าง โดยมีการแสดงอยู่บนเวที ... คุณพ่อบำเพ็ญ ท่านเห็น ประกายตาลุกเป็นไฟเลย ท่านตะโกนลั่นว่า.. มันผิด.. รูปหนังใหญ่นั้นเป็นของสูง มีครูที่ศิษย์เขาบูชา ห้ามวางไว้ต่ำ .. เอาออก เอาออกไป.. เสียงที่ท่านสั่งดังอย่างผู้มีอำนาจ.. มีคนวิ่งไปช่วยจะเอาตัวหนังใหญ่ออก.. คุณพ่อบำเพ็ญท่านยังตะโกนสั่งอีกว่า.. หยุด.. ใส่รองเท้าไปยกไปจับหนังใหญ่ได้ไง ..ต้องถอดรองเท้า... ผู้ที่วิ่งจึงต้องถอดรองเท้าตามที่ท่านบอก นี้ในวงของครูภูมิปัญญาทั่วประเทศ คุณพ่อบำเพ็ญ ท่านได้สามารถแสดงภูมิรู้อันถูกต้อง และท่านแสดงถึงจิตใจ จิตวิญญาณของนักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จึงเปล่งเสียงอันมาจากจิตจากใจให้เขาทำในสิ่งที่ถูกที่ควร.. อย่างไม่เกรง.. ใคร
แต่นี้ไป.. จะมีใครบ้างไหม.. จะมาบอก.. มาย้ำ.. นำพาให้ทำ กล้าขัด กล้าแย้งกับพิธีกรรมที่ไม่ถูกไม่ต้องตามจารีต
ที่นำเกร็ดเล็กๆ น้อย..นี้มาบอกเล่า.. เพื่อให้ทราบว่าคุณพ่อบำเพ็ญ ท่านไม่ใช่ ปราชญที่รู้แค่เรื่องราวของเมืองอุบลราชธานีหรอกนะ ท่านมีภูมิรู้เรื่องราวที่กว้างขวาง รู้จารีตประเพณี ทั้งพื้นบ้าน ราชสำนักอุบลฯ และราชสำนักไทย.. สุดท้ายขอกล่าวว่าเสียดายภูมิปัญญาชาติท่านนี้เป็นยิ่งนัก และขอแสดงความอาลัยยิ่ง.. มาณ.. ที่นี้


โดย : จิรชัย พรหมพล   email : Jirachai95@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 07:38:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

ขอให้ดวงวิญญาณ คุณตาบำเพ็ญ สู่สุขคติ...ด้วยความอาลัยยิ่ง

โดย : ท้าวแว๋งน้อย   email : suppavut_won@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 10:35:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

เพิ่งได้ทราบข่าววันนี้่ เสียใจมาก
เคยได้ประชุมร่วมกับคุณพ่อ 2-3 ครั้ง ในฐานะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.อุบลฯ

ได้รับรู้ถึงความรู้ภูมิปัญญา มุมมองอย่างผู้่ใหญ่ที่มีความเมตตาจากท่านเสมอ
ท่านเป็นไม้หลักที่ค้ำชูวัฒนธรรม ของบ้านเราอย่างแท้จริง


โดย : ภ.ก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย เมื่อ วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 22:13:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

ด้วยความอาลัยยิ่ง

โดย : ภูริศรา   email : cat025@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 16:18:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

อาลัยยิ่ง...

โดย : noname   email : kn.vr@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 21:15:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อบำเพ็ญสู่สรวงสวรรค์
ด้วยรักและอาลัยยิ่ง


โดย : H2O เมื่อ วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 23:08:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

ขอกราบคารวะคุณอันยิ่งใหญ่แด่คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ปราชญ์ซึ่งทำงานเพื่อแผ่นดินอุบลราชธานีตลอดชีวิต ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย มเหศักดิ์หลักเมืองแห่งเมืองอุบลราชธานีจงส่งผลให้จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณพ่อไปสู่สัมปรายภพแห่งสวรรค์ชั้นอรูปพรหมด้วยเทอญ

โดย : สมศรี ชัยวณิขยา   email : Lasomsch@ubu.ac.th เมื่อ วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:11:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

ได้ร่วมงานกับท่าน ได้รู้ว่าท่านเป็นคนมีความรู้ มีความเป็นปราชญ์ มีความเป็นคนอุบลราชธานี เป็นคลังความรู้ของทุกเรื่อง ไม่ว่าเฃจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขอให้คุณพ่อหลับให้สบาย อาลัยคุณพ่อยิ่ง

โดย : ณัชชา อักษรศรี   email : thida_aks@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 21:49:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

... ขอแสดงความเสียใจ และอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ปารชญ์เมืองอุบลฯ ตัวจริงเสียงจริง ครับ
.... คุณพ่อคือเกสท์คนแรกที่พวกผม เอ๊าะ + ระ ไปสัมภาษณ์ประวัติการก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี เพื่อมาทำรายการ "ตามรอย" ออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวี ในช่วง ปี 50 เป็นตอนแรก ครับผม
.... ขอดวงวิญญาณของคุณพ่อสู่สรวงสวรรค์ หลับให้สบายครับ


โดย : ** ตามรอย ** เมื่อ วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:32:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

*เสียดายเนอะที่คนดีต้องมาจากไป
*ย้ายไปอยู่ไกลไปหน่อย ไม่งั้นคงได้ไปขอข้อมูลจากท่านเหมือน
ไปอยู่ลำปางเลยได้ชวนเด็กทำยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ สกว.
เรื่องตามหาคุ้มเจ้าหลวงลำปาง อยากคุยให้อ่านว่าเรา ทำเป็นหนังสารคดีได้รางวัลภาพยตร์ยอดเยี่ยมเมื่อเดือน กุมพา 2553 จากกระทรวงวัฒธรรมด้วยนี่ถ้าอยู่อุบลคงจะได้ทำเรื่องเมืองอุบลบ้าง
*ที่ลำปางก็โชคดีที่ได้สัมภาษณ์เจ้าย่าศรี อายุกว่า 95 ปี แต่ท่านก็มาจากไปในเดือนเมย.53ที่ผ่านมาเหมือนกัน เผาไปในวันที่ 8 เมย
*ขอให้ตั้งจิตอธิธานท่านทั้งสองไปสู่สุขคติด้วยนะคะ


โดย : ทิพยา จิวกิตติศักดิ์กุล   email : tipaya2494@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:29:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

หลานขอให้คุณลุงรับรู้เสมอว่า คุณลุงคือบุคคลตัวอย่างของหลานๆเสมอมา รักคุณลุงมาก และจะสอนให้ลูกๆเดินตามสายทางตัวอย่าง

โดย : นฤทธิ์ ณอุบล   email : conct003@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 23:17:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

ขออาลัยคุณปู่ด้วยคนครับ

โดย : ปิยทัศน์ ณ อุบล   email : earthsad@ayw.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 21:26:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

นกหัสดีลิงค์
บินพาพ่อไปสวรรค์แล้ว


โดย : บักแฟง   email : farmgirl@thaimail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2553 เวลา 21:51:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

เอกสาร ข้อมูล ทุนความรู้ อยู่ที่พ่อบำเพ็ญ
จงช่วยกัน รวบรวมไว้ เหมือนที่พ่อทำไว้ให้เราเห็น
จงรักบ้านรักถิ่นเหมือนที่พ่อท่านเป็น


โดย : บรรพต ทองพิทักษ์   email : bp_1714@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 16:44:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

ขอให้คุณพ่อบำเพ็ญ จงหลับให้สบาย ยังมีลูกหลานอีกจำนวนหนึ่งจะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ต่างๆ อันดีงามของเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ประเทศราช เหมือนที่คุณพ่อบุกเบิกไว้จะขออนุรักษ์ต่อไป โดยไม่นำสมัยตามชาวต่างประเทศ


โดย : ลูกราชภัฏ   email : kladmee_surawit@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 15:11:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

ภูมิใจในความเป็นต้นแบบและเป็นเอกลักษณ์ชาวอุบลฯของคุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ขอให้คุณพ่อไปสู่สุขติค่ะ

โดย : นันทภัค มาคะวงค์   email : noopim2530@windowslive.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 14:44:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

ครั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ดิฉัยยังคงเป็นนักศึกษาคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เคยมีโอกาสรับความเมตตาจากคุณปู่บำเพ็ญ ณ อุบล ถ่ายทอดเรื่องราวนกหัสดีลิงค์ ในเขตภาคอีสาน ณ บ้านที่จังหวัดยโสธร เพื่อนำไปประกอบข้อมูลการทำศิลปนิพนธ์ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นถ่วงทำนองเพลง ลีลาท่ารำ และอาภรณ์เครื่องแต่งกาย เรื่องนางสีดาฆ่านกหัสดีลิงห์ คุณปู่เป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยน้ำใจไมตรี ซึ่งสัมผัสได้โดยง่าย จากการพูดคุย และแววตาแห่งความเอื้ออาทร บัดนี้คงเหลือเพียงแต่สิ่งที่ปู่ได้ถ่ายทอดไว้ให้ลูกหลานชนชาติอีสานได้สืบทอดต่อไป สิ่งที่คุณปู่ได้ถ่ายทอดไว้ให้นั้นมันจะคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านาน ขอนกหัสดีลิงค์จงโปรดได้นำพาดวงวิญญาณของคุณปู่บำเพ็ญ ณ อุบล สู่สรวงสรรค์ด้วยเทอญ

โดย : อุตรี !   email : U_sarin@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2553 เวลา 15:49:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

ผมขอไว้อาลัย และแสดงความเสียใจกลับครอบครัว ณ อุบล ประเพณีศิลปจะไม่มีวันตาย หากเรายึดถือ ท่านเป็นแบบอย่าง ที่ดีของเรา

โดย : วาริน เมื่อ วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 10:43:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

พอรู้ข่าวว่าคุณตาจากไปแล้วพร้อมทั้งสูญเสียของของบรรพบุรุษรูษนำตาไหลออกมาเองอาลัยยิ่ง

โดย : ประนอม เทพพิทักษ์ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 09:44:56 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

ผมเคยได้ร่วมงานกับคุณพ่อท่านตั้งแต่ยังเรียนมัธยมท่านเคยอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม ของชาวอุบลราชธานี แม้วันนี้ท่านจากไป แต่ชื่อของท่าน เกียรติภูมิของท่านยังตรึงตราอยู่ในใจชาวอุบลตลอดไป ไม่มีวันลืมเลือน

โดย : นายเอกวัฒน์ กองกิริต   email : ekawat-kho@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 23:25:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

อาลัย คุณตาบำเพ็ญ ผู้อนุรักษ์เพื่อลูกหลาน มรดกชาวอุบลราชธานีโดยแท้ ขอดวงวิญญาณคุณตาสู่สรวงสวรรค์ สมค่าความดีที่คุณตาสมสร้าง

โดย : ลูกอุบล   email : yiamjung2008@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 11:15:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

รักและอาลัยยิ่ง

โดย : สมพร   email : aeksa@hotmail.co.th เมื่อ วันพฤหัส ที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 05:03:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

น่าเสียดายที่บ้านของคุณตาที่ยโสธรไฟไหม้ . . . . น่าเสียดายมรดกความรู้ภูมิปัญญาพื้นเมือง . . . ขอให้คุณตาไปสู่สุคติ คุณตาเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองมิให้สูญหายไปจากยุคนี้ . . .

โดย : เต้ยหลายยายออน เมื่อ วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 13:43:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

ขอแสดงความอาลัย และคิดถึงกับปราชญ์เมืองอุบลฯด้วยครับคุณพ่อบำเพ็ญ ณอุบล พึ่งค้นดูข้อมูลของเมืองอุบลฯและเห็นเพื่อนๆแสดงความไว้อาลัยเยอะมากกับการจากไปของคุณพ่อบำเพ็ญ ผมคนหนึ่งที่เป็นชาวอุบลฯก็ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของท่านด้วยครับ

โดย : อธิชน โสพิตะชา   email : atichon.sit@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 17:54:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

อาลัยคุณพ่อบำเพ็ญ
ต้องบอกว่าเราชาวอุบลสูญเสียผู้รู้และคนดีไปอีกคนแล้ว
ทราบข่าวผ่าน ผศทินกร อัตไพบูลย์ เราทำงานร่วมกัยกับคุณพ่อมามากกว่า 25 ปี
เป็นสุขเถิด ลูกหลานเมืองอุบลฯยังคิดถึงและสานต่อความเป็นเมืองแห่งนักปราชญ์


โดย : ศ.ดร.อรรถ นันทจักร์   email : artha_n@yahoo.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม 2553 เวลา 09:02:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 34

ขอให้วิญญาณคุณพ่อไปสู่สรวงสวรรค์

โดย : ครอบครัวจินตานนท์   email : kaka3809@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 23:37:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 35

ขอให้วิญญาณคุณพ่อไปสู่สรวงสวรรค์

โดย : ครอบครัวจินตานนท์   email : kaka3809@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 23:37:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 36

หลานๆ ขออาลัยคุณลุงบำเพ็ญ ทั้งชีวิตของท่านมีแต่ให้ อุทิศตนเสียสละเพื่อส่วนรวม ขอท่านได้พักผ่อนหลับให้สบาย พร้อมกับขอสดุดีให้ท่านดังนี้
นามบำเพ็ญ.... ณ อุบล...คนสรรเสริญ
รับราชการ...งานเจริญ...สมหน้าที่
เป็นอัยการ...จังหวัด...ประพฤติดี
ทำหน้าที่...บริหาร...งานเที่ยงทำ
อัยการ...เมืองยโสธร...เมืองขอนแก่น
ใจหนักแน่น...มีคุณธรรม...นำเสนอ
เมืองอุบล...นครราชสีมา...ท่านพบเจอ
ท่านเสนอ...ความยุติธรรม...เพื่อสังคม
เกียรติยศ...ได้รับโล่...พ่อตัวอย่าง
เป็นแนวทาง...นำสังคม...ผสมผสาน
นักอนุรักษ์...ดีเด่น...ผ้าโบราณ
เพื่อลูกหลาน...สืบทอด...วัฒนธรรม
บุคลากร...ดีเด่น...ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน
บริจาค...วัตถุโบราณ...เพื่อการศึกษา
นักอนุรักษ์มรดกไทย...ดีเด่น...เพื่อประชา
สุดสรรหา...ถ้อยคำ...มาบรรยาย
โล่เกียรติยศ...คนดี....ศรีเมืองยศ
ขอได้โปรด....ช่วยจดจำ...คำพร่ำสอน
โล่ผู้สูงอายุ...ดีเด่น....ตามคำกลอน
ช่วยพร่ำสอน...เยาวชน...เป็นคนดี
ท่านบำเพ็ญ... ณ อุบล...บุคคลตัวอย่าง
เป็นแนวทาง....ประพฤติตาม...ท่านไขขาน
จากไปแล้ว...ลาลับ.... นานแสนนาน
ชื่อโจทย์ขาน... นามคนดี ... ศรีเมืองอุล


โดย : ศุภาณี สมปาน, ณรงค์ ณ อุบล, สมาน ณ อุบล และหลานๆ ทุกคน   email : kssupane@kmitl.ac.th เมื่อ วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 16:59:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 37

ขอคารวะ คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ด้วยความเคารพยิ่ง


โดย : ร.ร. สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี   email : kruwatt@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 08:47:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 38

เขา เป็นคนดี ณเมืองอุบล สมชื่อ จริง ๆๆๆๆ

โดย : กิตติศักดิ์ นิติภานนท์ เมื่อ วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 13:36:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 39

เป็นการสุญเสียนักปราญช์ที่ดีไปอีกท่านหนึ่งของเมืองอุบลราชธานีและของประเทศด้วย
ขอไว้อาลัยท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
จงให้ท่านไปสู่สุขคติด้วยดีเทอญ.......สาธุๆๆ

จากนักศึกษา มรภ.อบ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา


โดย : บัญชา   email : bunchasrakaw@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 13:59:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 40

เป็นการสุญเสียนักปราญช์ที่ดีไปอีกท่านหนึ่งของเมืองอุบลราชธานีและของประเทศด้วย
ขอไว้อาลัยท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
จงให้ท่านไปสู่สุขคติด้วยดีเทอญ.......สาธุๆๆ

จากนักศึกษา มรภ.อบ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา


โดย : บัญชา   email : bunchasrakaw@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 14:09:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 41

ได้ร่วมเดินทางกับพ่อบำเพ็ญ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะไปหลวงพระบาง ตลอดเส้นทางท่านเล่าประวัติศาสตร์อุบล ลาวจำปาสัก และเมืองหลวงพระบางให้ฟัง มีขุมทรัพย์มหาศาลที่ตัวท่าน ท่านเป็นปราญช์เมืองอุบล อย่างแท้จริง ขอให้คุณงามความดีของท่านที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตส่งผลให้ท่านมีความสุขในสัมปรายภพ

โดย : งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   email : pusanisa.nok@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 16:48:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 42

ไม่รู้จักพ่อนะครับ


แต่พ่อเป็นเกียรติภูมิของอุบลเรา


ขอให้พ่อไปสู่สุขติ


โดย : เกื้อ   email : Keua.orchid@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลา 14:07:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 43

ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ที่ชอบๆด้วยเทอญ

โดย : -----   email : koonkumyod@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 14:50:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 44

ขอดวงวิญญานอาบำเพ็ญสถิต ณ บนสรวงสวรรค์

โดย : แป๋วลูกตามล   email : chanko123@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:29:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 45

ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติ

โดย : หนุม่เมืองดอกบัวงาม   email : warin_1986@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 07:09:48 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 46

ขอคุณปู่สู่สุขคติ

โดย : หลานมณียา ณ อุบล เมื่อ วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 23:56:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 47

เสียใจที่ไม่มีโอกาสได้พบกัน เคยได้รับคำเเนะนำในการเขียนประวัติของครอบครัว คุณตาได้ให้รูปถ่ายพร้อมลายเซ็นต์ เพื่อเป็นที่ระลึกกับลูกหลาน ณ อุบล อีกสายหนึ่งจะเก็บเอาไว้เป็นมรดกตลอดไป ขอให้ตาไปสู่สุขคติภพ

โดย : วงษ์มาเกตุ   email : bunpoj@yahoo.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 14 เมษายน 2554 เวลา 23:14:08 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 48

กระผมก็เป็นผู้ที่ศึกษาทางด้านจิตวิญญานและเคยร่วมสนทนาธรรมกับท่านเมื่อครั้งตอนเดินทางจากชลบุรีมาอุบล และเคยได้เขียนจดหมายไปมาหาสู่กันหลายฉบับอุบลฯยโสธร รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่ได้รับทราบข่าวนี้ เพราะผมได้ร่อนเร่เดินทางไปหลายที่ ไม่คิดว่าท่านจะเสียแล้ว หลายๆอย่างที่ท่านเคยสอนและแนะนำการปฎิบัติธรรม การกำหนดจิต การพูดคุยกับพญานาค ดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ ว่า เราคือผู้ปฎิบัติธรรม ท่านนิยมนุ่งขาวห่มขาวเป็นที่น่ายกย่องศรัทธายิ่งนัก ขอพระโพธิสัตว์โปรดนำทางท่านสู่แดนสุขาวดีเทอญ

โดย : เทพอสูร   email : kenshiro_x@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 23:53:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 49

กราบครับปู่

โดย : สถาพร สุรพัฒน์   email : thaiagro24@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2554 เวลา 21:33:47 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 50

กราบคะคุณปู่

โดย : ซานตาครอส   email : kaiegg@windowslive.com เมื่อ วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 07:36:23 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511