<สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯ เชิญสั่งจองหนังสือ ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี>-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯ เชิญสั่งจองหนังสือ ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯ เชิญสั่งจองหนังสือ ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี-
-

               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำหนังสือ  ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี เผยแพร่เรื่องราวที่สำคัญของจังหวัด จำหน่ายในราคาเล่มละ  900 บาท สั่งจองบัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน นี้

               นายอุทัย  พลพวก  วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำหนังสือ ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี โดยการศึกษาค้นคว้าเกียรติประวัติ ภูมิปัญญาบรรพชิตและฆราวาสที่เป็นปราชญ์เมืองอุบลราชธานี นำมารวบรวม เรียบเรียง เป็นหนังสืออันทรงคุณค่า เหมาะสำหรับการศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญา เกียรติประวัติที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานี

               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้ทำการจัดพิมพ์หนังสือปราชญ์เมืองอุบลราชธานี เป็นครั้งที่ 2 เพื่อจำหน่าย ในราคาเล่มละ 900. –บาท สำหรับผู้สนใจสั่งจองและซื้อหนังสือปราชญ์เมืองอุบลราชธานี  ได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์หมายเลข 045-244531-2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  20 กันยายน  2553 

กรกช/ อังกฤษ/ ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 
รายงาน / 1  ก.ย. 53

 

               หนังสืออุบลราชธานี เมืองนักปราชญ์ เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย ความเป็นมา ความหมาย ผลงานของนักปราชญ์ที่ควรค่าแก่การเผยแพร่เกียรติประวัติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ให้อนุชนรุ่นหลังใช้เป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ และเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา ค้นคว้าแก่ผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาประกอบด้วย 4 บท

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์

บทที่ 2 กลุ่มนักปราชญ์บรรพชิต จำนวน 42 องค์

บทที่ 3 กลุ่มปราชญ์คฤหัสภ์ จำนวน 34 คน

บทที่ 4 กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 28 คน

บทที่ 5 บทสรุป

ทุกบท ท้ายบทมีบรรณานุกรม

ราคาเล่มละ 900 บาท ความหนาจำนวน 712 หน้า ปกแข็ง 4 สี กระดาษถนอมสายตา

Download ใบสั่งจองหนังสือ ได้ที่นี่

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ไกด์อุบลไปออกรายการวิทยุ "เฮดไลน์บ่ายวันนี้" ทางคลื่น FM 92.5 MHz. ช่วงเวลาประมาณ 17.00-18.00 น. เพื่อแนะนำหนังสือเล่มนี้ ช่วงท้ายรายการ เปิดรับจองหนังสือเป็นกรณีพิเศษ ผู้ที่จองหนังสือผ่านรายการ จะได้รับโปสการ์ดภาพงานแห่เทียน ซึ่งเป็นภาพที่จัดแสดงที่สนามบิน แถมอีก 1 ชุด (1 ชุดมี 33 ภาพ)

ผู้ที่โทรมา และบางท่านมาด้วยตนเองที่สถานี จองหนังสือ มีรายนามดังต่อไปนี้

1.คุณนิภา  วีระนันทนาเวช โทร. 081-8791xxx จำนวน 1  เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
2.คุณภรวดี  เจริญสุข โทร. 083-7236xxx จำนวน 4 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
3.คุณอรุณ  เกื้อกูลเสริมพานิช โทร. 089-8472xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
4.คุณธนากร  สัตย์ธรรม โทร. 089-4274xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
5.คุณสมพงษ์  ภานุมาศภิญโญ โทร. 087-9645xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
6.อ.นพพร  พันธ์เพ็ง โทร. 081-7607xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
7.อ.สุชัย  เจริญมุขยนันท์ โทร. 081-8786xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)

ท่านที่ไม่สะดวกในการจองกับ สนง.วัฒนธรรม จะฝากไกด์อุบลฯ จองให้ก็ยินดีครับ โทร.080-4850511

สำหรับผู้ที่จองผ่านไกด์อุบล จะได้รับโปสการ์ดภาพงานแห่เทียนฯ ชุดที่แสดงนิทรรศการที่สนามบินอุบลฯ อีกเล่มละ 1 ชุด (1 ชุด จัดให้ 11 ภาพ)

รายนามผู้จองเพิ่มเติม

8.คุณณวรัญญ์  ศิริสุนทร โทร. 086-4684xxx จำนวน 1 เล่ม
9.คุณสมชาติ  เบญจถาวรอนันท์ โทร. 080-4850xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
10. นายสุขสันต์ แก้วสง่า โทร. 081-7607xxx จำนวน 2 เล่ม
11. โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โทร. 045-283999 จำนวน 3 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)

               ท่านที่สนใจสั่งจองหนังสือ "อุบลราชธานี เมืองนักปราชญ์" สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-244531-2 แฟกซ์. 045244533 หรือ Download ใบสั่งจองหนังสือ ได้ที่นี่

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511