Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯ เชิญสั่งจองหนังสือ ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี

               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำหนังสือ  ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี เผยแพร่เรื่องราวที่สำคัญของจังหวัด จำหน่ายในราคาเล่มละ  900 บาท สั่งจองบัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน นี้

               นายอุทัย  พลพวก  วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำหนังสือ ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี โดยการศึกษาค้นคว้าเกียรติประวัติ ภูมิปัญญาบรรพชิตและฆราวาสที่เป็นปราชญ์เมืองอุบลราชธานี นำมารวบรวม เรียบเรียง เป็นหนังสืออันทรงคุณค่า เหมาะสำหรับการศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญา เกียรติประวัติที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานี

               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้ทำการจัดพิมพ์หนังสือปราชญ์เมืองอุบลราชธานี เป็นครั้งที่ 2 เพื่อจำหน่าย ในราคาเล่มละ 900. –บาท สำหรับผู้สนใจสั่งจองและซื้อหนังสือปราชญ์เมืองอุบลราชธานี  ได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์หมายเลข 045-244531-2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  20 กันยายน  2553 

กรกช/ อังกฤษ/ ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 
รายงาน / 1  ก.ย. 53

 

               หนังสืออุบลราชธานี เมืองนักปราชญ์ เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย ความเป็นมา ความหมาย ผลงานของนักปราชญ์ที่ควรค่าแก่การเผยแพร่เกียรติประวัติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ให้อนุชนรุ่นหลังใช้เป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ และเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา ค้นคว้าแก่ผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาประกอบด้วย 4 บท

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์

บทที่ 2 กลุ่มนักปราชญ์บรรพชิต จำนวน 42 องค์

บทที่ 3 กลุ่มปราชญ์คฤหัสภ์ จำนวน 34 คน

บทที่ 4 กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 28 คน

บทที่ 5 บทสรุป

ทุกบท ท้ายบทมีบรรณานุกรม

ราคาเล่มละ 900 บาท ความหนาจำนวน 712 หน้า ปกแข็ง 4 สี กระดาษถนอมสายตา

Download ใบสั่งจองหนังสือ ได้ที่นี่

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ไกด์อุบลไปออกรายการวิทยุ "เฮดไลน์บ่ายวันนี้" ทางคลื่น FM 92.5 MHz. ช่วงเวลาประมาณ 17.00-18.00 น. เพื่อแนะนำหนังสือเล่มนี้ ช่วงท้ายรายการ เปิดรับจองหนังสือเป็นกรณีพิเศษ ผู้ที่จองหนังสือผ่านรายการ จะได้รับโปสการ์ดภาพงานแห่เทียน ซึ่งเป็นภาพที่จัดแสดงที่สนามบิน แถมอีก 1 ชุด (1 ชุดมี 33 ภาพ)

ผู้ที่โทรมา และบางท่านมาด้วยตนเองที่สถานี จองหนังสือ มีรายนามดังต่อไปนี้

1.คุณนิภา  วีระนันทนาเวช โทร. 081-8791xxx จำนวน 1  เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
2.คุณภรวดี  เจริญสุข โทร. 083-7236xxx จำนวน 4 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
3.คุณอรุณ  เกื้อกูลเสริมพานิช โทร. 089-8472xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
4.คุณธนากร  สัตย์ธรรม โทร. 089-4274xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
5.คุณสมพงษ์  ภานุมาศภิญโญ โทร. 087-9645xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
6.อ.นพพร  พันธ์เพ็ง โทร. 081-7607xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
7.อ.สุชัย  เจริญมุขยนันท์ โทร. 081-8786xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)

ท่านที่ไม่สะดวกในการจองกับ สนง.วัฒนธรรม จะฝากไกด์อุบลฯ จองให้ก็ยินดีครับ โทร.080-4850511

สำหรับผู้ที่จองผ่านไกด์อุบล จะได้รับโปสการ์ดภาพงานแห่เทียนฯ ชุดที่แสดงนิทรรศการที่สนามบินอุบลฯ อีกเล่มละ 1 ชุด (1 ชุด จัดให้ 11 ภาพ)

รายนามผู้จองเพิ่มเติม

8.คุณณวรัญญ์  ศิริสุนทร โทร. 086-4684xxx จำนวน 1 เล่ม
9.คุณสมชาติ  เบญจถาวรอนันท์ โทร. 080-4850xxx จำนวน 1 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)
10. นายสุขสันต์ แก้วสง่า โทร. 081-7607xxx จำนวน 2 เล่ม
11. โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โทร. 045-283999 จำนวน 3 เล่ม (ชำระเงินแล้ว)

               ท่านที่สนใจสั่งจองหนังสือ "อุบลราชธานี เมืองนักปราชญ์" สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-244531-2 แฟกซ์. 045244533 หรือ Download ใบสั่งจองหนังสือ ได้ที่นี่
  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700