<เชิญร่วมสืบสานประเพณีบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ>-เชิญร่วมสืบสานประเพณีบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญร่วมสืบสานประเพณีบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ-
-

จังหวัดอุบลราชธานี    วัดทุ่งศรีเมือง  ร่วมกับ
องค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจังหวัดอุบลราชธานี 

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมาฆบูชา  อนุรักษ์  และเผยแผ่  สืบสานประเพณี
บุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  84 พรรษา

ณ  วัดทุ่งศรีเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 – 18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554

 

วันที่  16 ก.พ. 54 

เวลา 08.00 น.  ผู้ร่วมงานลงทะเบียน  และ ประกวดสรภัญญ์ประเภทประชาชน  อุปถัมภ์รางวัลโดย ฯพณฯ นิพิฏฐ์   อินทรสมบัติ   รมว. กระทรวงวัฒนธรรม    

เวลา 09.49 พิธีเชิญพระอุปคุต  โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เวลา 15.30 น.  ขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง  ด้วยขบวนจาตุรงคเสนา (ช้าง ม้า รถ และคนเดิน)จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มายังวัดทุ่งศรีเมือง

เวลา 16.30 น.  พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

วันที่  17 ก.พ. 54 

เวลา 03.30 น.  พิธีแห่ข้าว  1,000  ก้อน  และฟังเทศน์พระเวสสันดร 13 กัณฑ์  1,000 พระคาถาตลอดวัน

วันที่  18 ก.พ. 54

 เวลา 18.00 น.  ร่วมพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรม  เวียนเทียนในวันมาฆบูชา  และประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รูปเหมือน (รุ่นกระเบื้องหลังคาโบสถ์) พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด   นนฺตโร)


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511