<เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 9,999 รูป/คน น้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล>-เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 9,999 รูป/คน น้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 9,999 รูป/คน น้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล-
-

               ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ๙,๙๙๙ รูป/คน เพื่อน้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นพระภิกษุ สามเณร  และประชาชนจะร่วมพิธีสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๒๙ จบ

               ในโอกาสนี้ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรจากภาครัฐ – ภาคเอกชน และประชนชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ๙,๙๙๙ รูป/คน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511