<คณะวิศวกรรม ม.อุบลฯ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2554>-คณะวิศวกรรม ม.อุบลฯ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2554-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณะวิศวกรรม ม.อุบลฯ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2554-
-

               ด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ในระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีสาขาที่เปิดรับสมัครดังนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

               โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ งานบัณฑิตศึกษา  http://www.eng.ubu.ac.th/~graduate/  หรือติดต่อ  คุณปาริชาติ  แสนทวีสุข งานบัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ห้อง  6320  ชั้น  3  อาคาร EN6  หมายเลขโทรศัพท์  045-353320ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  22 เมษายน 2554 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511