<โรงเรียนอุบลราชเวชบริบาล>-โรงเรียนอุบลราชเวชบริบาล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-โรงเรียนอุบลราชเวชบริบาล-
-

 

โรงเรียนอุบลราชเวชบริบาล

 

เปิดสอนหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

เพื่อเสริมศักยภาพในการหางาน ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

เมื่อจบหลักสูตร สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ช่วยงานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ

ในหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน

รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

รายละเอียดการเรียนการสอน

www.guideubon.com/rvb

 

 

 

[1] [2] [3] [4]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511