<>--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--
-

               เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 15.00 น. นายวิโรจน์ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวด และสมโภชศาลหลักเมือง เรืองโรจน์ศาสตร์ศิลป์  เฉลิมพระเกียรตินวมินทร์ 80 พรรษา ประจำปี 2550 ณ สนามว่าที่การอำเภอทุ่งศรีอุดม โดยมีนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายนอาจ จันดี, นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์  นายหนูพร สุขสุลี และ นายประจักษ์ แสงคำ ร่วมเป็นเกียรติภายในพิธี

                สำหรับการจัดงาน ประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวด และสมโภชศาลหลักเมือง เรืองโรจน์ศาสตร์ศิลป์ เฉลิมพระเกียรตินวมินทร์ 80 พรรษา ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอทุ่งศรีอุดม และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการรวมพลังรู้รักสามัคคี ระหว่างบุคคลภายในท้องถิ่น

                ส่วนกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการประกวดขบวนแห่ของตำบลต่างๆ และการประกวดขบวนกลองยาวแล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท๊อปและนิทรรศการของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลและภาคประชาชน ขณะที่บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างครึกครื้นและสนุกสนาน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511