<พบเหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน>-พบเหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-พบเหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน-
-

               จังหวัดอุบลราชธานี พบเหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ชื่อน้ำตก ห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว) เป็นเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีธรรมชาติร่มรื่น 

               จังหวัดอุบลราชธานี  พบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่  น้ำตกห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว) อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ตำบทคอแลน  อำเภอบุญฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  น้ำตกห้วยทรายใหญ่  ลักษณะของน้ำตกเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามลานหินลดหลั่นลงไปด้านล่างเป็นทางยาวไหลลงไปตกบริเวณหน้าผาสูงประมาณ 45  เมตร  ต่ำลงไปจะมีโขดหินน้อยใหญ่และป่าธรรมชาติปกคลุมน้ำตกเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีความร่มรื่นมาก  เหมาะแก่การไปพักผักผ่อนหย่อนใจ  ช่วงที่เหมาะแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝน ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม นอกจากนี้ยังมี ภูฝอยลม  ถ้ำขี้แกลบและช่องตาอู          

               ภูฝอยลม  เป็นแนวติดต่อระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาว  โดยมีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีความสูงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเป็นภูเขาที่มีความสวยงามมากเวลาขึ้นมาชมก็จะมองเห็นเมฆหมอกที่สวยงามมาก ส่วนใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวประเภทเชิงอนุรักษ์นิยมไปท่องเทียวเนื่องจาก การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก  

               ภูฝอยลำ  ตั้งอยู่ท้องที่บ้านหนองเรือ  ตำบลคอแลน  อำเภอบุณฑริก   การเดินทางมีถนนตรวจการณ์ และใช้การเดินเท้า  และที่อุทยานห้วยยอดมนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ 

               ถ้ำขี้แกลบ  เป็นถ้ำขนาดใหญ่ตามแนวติดต่อระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีความสูงที่แตกต่างอย่างชัดเจน ที่อดีตเคยใช้เป็นสถานที่เก็บสะสมเสบียงอาหาร  รวมทั้งมีสถานที่ประวัติศาสตร์ด้านการต่อสู้(ฐานปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดน) ตั้งอยู่ท้องที่บ้านขอนแป้น  ตำบลคอแลน   การเดินทางใช้การเดินเท้าลัดเลาะตามธรรมชาติ  เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้สนใจ   

               ช่องตาอู  ตั้งอยู่ท้องที่บ้านหนองแสง ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก   ห่างจากบ้านหนองแสงประมาณ  8 กิโลเมตร  การเดินทางมีถนนตรวจการณ์ลัดเลาะตามธรรมชาติ  การค้าขายบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่มาซื้อขายอาหารและสิ่งของส่วนใหญ่เป็นสินค้าพื้นบ้าน  อาหารตามฤดูการ     

               การเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกห้วยทรายใหญ่เดินทางไปได้ 2 เส้นทางคือเส้นทางอำเภอบุญฑริก  น้ำตกห้วยทรายใหญ่ห่างจากอำเภอบุณฑริกไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหมายเลข 2396 ไปบ้านห้วยทราย ห่างจากตัวอำเภอบุญฑริกเป็นระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ ๒๙ มีทางแยกขวาบริเวณบ้านป่าไม้  ไปอีก 6 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต  เมื่อสุดถนนจะได้ยินเสียงน้ำตกเดินลัดเลาะป่าไปอีกประมาณ 50 เมตร  จะพบน้ำตกห้วยทรายใหญ่  

               ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งเดินทางออกจากด่านชายแดนช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร เข้าสู่อำเภอบุญฑริกด้วยเส้นทาง 2396  ระยะทางห่างจากช่องเม็ก 30 กิโลเมตรเลี้ยวช้ายบริเวณสามแยกบ้านป่าไม้  ไปอีก 6 กิโลเมตรถึงน้ำตกห้วยทรายใหญ่ ตำบลคอแลน เดิมเป็นชื่อที่เรียกต้นไม้ที่มีมากในบริเวณตำบล เมื่ออพยพเข้ามาอยู่เดิมนั้นเป็นป่าดงดิบมีต้น "คอแลน" (ลิ้นจี่ป่า) ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีผลสุกและมีรสชาติคล้ายลิ้นจี่ ตำบลคอแลนก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.2389

กรกช / อังกฤษ/ถวัลย์/ ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี  

สปข. 2 รายงาน /  16 กันยายน 2552

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511