<ททท.อุบลฯ เชิญท่องเที่ยวมหัศจรรย์ เริงร่า หน้าร้อน>-ททท.อุบลฯ เชิญท่องเที่ยวมหัศจรรย์ เริงร่า หน้าร้อน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ททท.อุบลฯ เชิญท่องเที่ยวมหัศจรรย์ เริงร่า หน้าร้อน-
-

               การท่องเทียวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมท่องเทียวมหัสจรรย์ เริ่งร่าหน้าร้อน เชิญชวนนักท่องเทียวล่องเรือชมหาดทรายแก่งหิน สามพันโบก ทัศนียภาพสองฝั่งโขง แหล่งโบราณคดีและนั่งสามล้อกราบพระ 9 วัด

               ที่โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร 4 สมาคม ซึ่งประกอบด้วย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.)สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท.)และสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.)ร่วมรับฟังแผนการตลาดการท่องเทียวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้นำเสนอแผนการตลาดขายในช่วงหน้าร้อนปีนี้ได้แก่การล่องเรือชมสิ่งมหัศจรรย์สองฝังโขง ที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีความสวยงามที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่นสามพันโบกหรือแกนแคนยอนเมืองไทย หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นหาดสลึงที่มีความสวยงาม เป็นหาดทรายขาวสะอาดแปล่งประกายระยิบระยับ ชมแหล่งโบราณคดีที่บ้านนาหนองเชือก ต.เจียด อ.เขมราฐ ซึ่งเพิ่งขุดพบโครงกระดูกโบราณ เครื่องใช้และเครื่องประดับที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3 พันปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งรถสามล้อกราบพระ 9 วัด ในเมืองอุบลราชธานี

               ขณะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้เตรียมพร้อมด้านที่พักโรงแรมและบริษัทรถเช่าไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีไว้พร้อมแล้ว

 

http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=140627

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511