<เชิญร่วมงานปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปี 2555>-เชิญร่วมงานปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปี 2555-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญร่วมงานปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปี 2555-
-

พิธีจัดงานเทศกาลประจำปี งานปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

ทอดผ้าป่ามหากุศล พิธีพุทธาภิเษกและเทศน์มหาชาติ

วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง)

วันที่ 1-7 เมษายน 2555-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511